Agrobase Croatia
Staklenički štitasti moljac
Trialeurodes vaporariorum

Odrasli i ličinke faze štitasti moljac stvarne izravne štete probijanjem donje lišće i sisanje biljnih sokova, što uzrokuje pojavu simptoma chlorotic pjegavosti, žuti i prerano odbacivanje napadnutih listova i općenito fiziološkoj slabljenja biljaka. Indirektne štete su rezultat akumulacije medljike na biljke napadnute od strane tih štetnika, posebno njihove ličinke, obilno luče tijekom jela. Med rosa na lišću povoljan supstrat za rast gljivica Čađavica koji povećavaju temperaturu od lišća, zbog čega list tkivo umire i dolazi do defolijacije. Gljive Čađavica i inter rose smanjiti estetsku vrijednost postrojenja ili smanjiti svoju prodajnu cijenu.