Agrobase Croatia
Žuta kukuruzna sovica
Heliothes armigera

Kukuruzna žuta ili pamukova sovica je leptir koji u rasponu krila ima oko 4 cm. Za vrstu je karakteristično da joj boja krila varira od prljavo žute do tamne, s tim da je drugi par krila svjetlije obojen. Slično leptiru boja varira i kod gusjenice, na što utječe i biljka domaćin na kojoj se gusjenice hrane. Gusjenice mogu biti svijetlozelene, žute, ali i crvenkasto-smeđe boje. Kad odraste duljina gusjenice iznosi 3,5 - 4 cm.