CambioRegistered until: 2023 M12 31
BASF - Herbicide
UP/I-320-20/98-01/285

Cambio je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i za smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva). Preparat primijeniti točno prema navedenim preporukama.

Primjena - opće napomene
Cambio je herbicid kombiniran od dviju aktivnih tvari: kontaktnog bentazona i translokacijske tvari dikambe. Iznimno je učinkovit na velikom broju širokolisnih korova – jednogodišnjih i višegodišnjih. Osim brojnih jednogodišnjih korova, sigurno suzbija i otporne višegodišnje korove poput slaka, osjaka, ladoleža ostaka, kiselice, pelina i dr. Suzbija i korove otporne na atrazin i 2,4-D (šćir, lobodu). Primjenjuje se u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva).

Vrijeme i doze primjene
Primjenjuje se nakon nicanje kukuruza i korova, u količini 2-2,5 l/ha u 200 do 400 l/ha vode (200-250 ml u 20-40 l vode/1000 m2 ). Prskanje je potrebno obaviti u stadiju 2 do 5 listova kukuruza. Veća doza primjenjuje se pri višim razvojnim stadijima jednogodišnjih korova (više od 4 lista), kao i protiv višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta. Bolje učinke polučuje na sjemenske širokolisne korove kada su u mlađem razvojnom stadiju, a na višegodišnje širokolisne korove kada su u kasnijem razvojnom stadiju. Cambio se primjenjuje prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama.

Ograničenja
Na istoj se površini Cambio smije primijeniti samo jedanput tijekom iste uzgojne sezone. Ne preporučuje se njegova uporaba u uzgoju sjemenskog kukuruza. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve.

 

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Corn, maize0 - 02 - 2.563