CidokorRegistration expired
Monsanto - Herbicide
UP/I-320-20/08-01/198

Primjena

CIDOKOR je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom-rizomima-gomoljima te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:
Primjenom uz utrošak vode 200-400 l/ha
-na strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), šilja (Cyperus rotundus),i dr., u dozi 8-10 l/ha, kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvatnju i u cvatnji, kada je silazno kolanje asimilata najintezivnije.
Površine na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova, 2-3 tjedna.
-u vinogradima i voćnjacima  (jabuka, kruška,  marelica, šljiva, višnja, maslina) u količini:
2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova,
4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova
8-12 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova sa izrazito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji
Sredstvo se primjenjuje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.
Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok  još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze.  
-za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zobi) i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve žitarica ili uljane repice, u dozi 2-4 l/ha. Slama sa tretiranih površina ne smije se koristiti za pravljenje komposta u proizvodnji povrća i gljiva i za silažu.
-za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme kad korovi i livadne trave intenzivno rastu, u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Glyphosate0 - 02 - 10-