Dimilin SC 48Registered until: 2023 M12 31
Arysta LifeScience - Insecticide
UP/I-320-20/99-01/13

Kontaktni insekticid-inhibitor hitinaze za suzbijanje štetnika u voćarstvu, šumarstvu, mandarinama i na divljem kestenu u naseljima i parkovima.

Jabuka
lisni mineri
Primjena: 20 ml preparata u 100 l vode. Razmaci između tretiranja iznose 14 - 21 dan. Tretiranje treba obaviti najkasnije pred početak izlaska ličinki iz jaja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

jabučni savijač
Primjena: 20 ml preparata u 100 l vode. Razmaci između tretiranja iznose 14 - 21 dan. Tretiranje treba obaviti najkasnije pred početak izlaska ličinki iz jaja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Kruška
obična kruškina buha
Primjena: 25 ml preparata u 100 l vode uz dodatak 0,3% mineralnog ulja tretiranjem da cvatnje kad je izašlo najviše 10 - 20 % ličinki iz jaja.
Poslije cvatnje treba dodati i adulticid. Razmaci između trtiranja iznose 14 - 21 dan.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

lisni mineri
Primjena: 20 ml preparata u 100 l vode. Razmaci između tretiranja iznose 14 - 21 dan. Tretiranje treba obaviti najkasnije pred početak izlaska ličinki iz jaja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

jabučni savijač
Primjena: 20 ml preparata u 100 l vode. Razmaci između tretiranja iznose 14 - 21 dan. Tretiranje treba obaviti najkasnije pred početak izlaska ličinki iz jaja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Mandarina
lisni miner agruma
Primjena: 30 ml sredstva u 100 l vode. Razmaci između tretiranja iznose 14 - 21 dan.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Divlji kesten
kestenov moljac miner
Primjena: Prskanjem u stadiju početka leta leptira i polaganja jaja (početkom svibnja) u koncentraciji 20 ml sredstva u 100 l vode radi suzbijanja prve generacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Apple trees0 - 00 - 021
Chestnuts0 - 00 - 021
Mandarins0 - 00 - 021
Pears0 - 00 - 021