Jabučni savijač
Cydia pomonella

Jabučni savijač (Cydia pomonella) najopasniji je štetnik jabuke, ali isto tako napada i neke druge voćke npr. krušku, dunju, šljivu, orah, marelicu idr. To je leptir sive boje, prepoznatljiv po karakterističnoj šari na stražnjim krilima, dužine 7-9 mm i raspona krila 15-20mm. S obzirom da njegove ličinke oštećuju plodove uzrokujući crvljivost ploda, svrstavamo ga u tehnološke štetnike, a kako se gusjenice svo vrijeme nalaze u unutrašnjosti ploda, njihovo suzbijanje je vrlo otežano. Upravo zbog takvog specifičnog načina života gusjenica, izuzetno je važno poznavati njihov biološki ciklus i praćenje pojave prvih leptira kako bi se moglo odrediti pravovremeno tretiranje.