Filon 80 ECRegistered until: 2022 M02 28
SYNGENTA - Herbicide
UP/I-320-20/09-01/655

FILON 80 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimim žitaricama, krumpiru i nekim povrtlarskim kulturama.

FILON 80 EC je selektivni kontaktni i zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u:
- ozimim žitaricama (ozima pšenica, ozimi ječam, ozima raž i ozima pšenoraž), primjenjuje se:
a) nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm), u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2 ); Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Osjetljive korove kao što su obična slakoperka (Apera spica-venti), čestoslavice (Veronica spp.) i dr. suzbija u nižim količinama, dok je za dobro djelovanje na mišji repak (Alopecurus myosuroides) te ljuljeve (Lolium spp.) potrebna najveća preporučena količina sredstva; ili
b) nakon nicanja žitarica (post-em), kada žitarice imaju razvijen najmanje 1 list (BBCH 11), a najkasnije do ranog busanja (BBCH 21), u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2 ).
- krumpiru, nakon sadnje neposredno prije nicanja krumpira na dobro formiranim nagnutim redovima, u količini 4-5 l/ha (40-50 ml na 100 m2 ). Tlo nije preporučljivo obrađivati sve dok krumpir ne nikne a korovi propadnu kako ne bi došlo do smanjenja učinkovitosti sredstva FILON 80 EC uslijed prekidanja herbicidnog filma;
- mrkvi, rano poslije nicanja (post-em), a najkasnije do pojave četvrtog pravog lista (BBCH 14), u količini 3-5 l/h (30-50 ml na 100 m2 );
- celeru korjenašu, rano poslije nicanja (post-em), a najkasnije do pojave četvrtog pravog lista (BBCH 14) ili 7 dana nakon presađivanja, u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2 );
- luku za proizvodnju glavica i češnjaku, rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2 );
- mladom luku, rano poslije nicanja (post-em) do stadija razvoja 2 lista (BBCH 12), u količini 4 l/ha (40 ml na 100 m2 );
- poriluku, rano poslije nicanja (post-em) do stadija razvoja 4 lista (BBCH 14), u količini 5 l/ha (50 ml na 100 m2 ). Sredstvo treba primijeniti na dobro pripremljeno tlo, s dobro pripremljenim sjetvenim slojem bez velikih grudica. Sve sjemenke moraju biti dobro pokrivene tlom. Kod primjene sredstva FILON 80 EC na lakšim tlima potrebno je primijeniti manju količinu sredstva od 3 l/ha. Optimalna učinkovitost postiže se kada se sredstvo primjenjuje prije nicanja korova ili kada su oni u ranom razvojnom stadiju 2-4 lista. Za dobru učinkovitost tlo treba biti vlažno za vrijeme primjene. FILON 80 EC se usvaja najvećim dijelom putem korijena i koleoptile, ali i preko lista korova.
Sredstvo za zaštitu bilja FILON 80 EC u pre-em primjeni:
Vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: običnu slakoperku (Apera spica-venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bročiku (Galium aparine), kamilicu - jesenski ponik (Matricaria chamomilla), bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), crnu pomočnicu (Solanum nigrum), samoniklu uljanu repicu, poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na vrste mišji repak (Alopecurus myosuroides) i ljuljeve (Lolium spp.) u pre-em primjeni potrebno je primijeniti najveću količinu od 5 l/ha.
Srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: koštan (Echinochloa crus-gali), svračicu (Digitaria sanguinalis), običnu lobodu (Chenopodium album), obični šćir (Amaranthus retroflexus), dvornike (Polygonum spp.). Nedovoljno djeluje na: divlji mak (Papaver rhoeas).
Sredstvo za zaštitu bilja FILON 80 EC u post-em primjeni:
Vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: običnu slakoperku (Apera spica-venti), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum) u post-em primjeni potrebno je primijeniti najveću količinu od 5 l/ha. Srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćireve (Amaranthus spp.), svračicu (Digitaria sanguinalis), ljuljeve (Lolium spp.), običnu vlasnjaču (Poa annua), običnu lobodu (Chenopodium album), broćiku (Galium aparine), kamilicu (Matricaria chamomilla), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), crnu pomočnicu (Solanum nigrum).
Nedovoljno djeluje na: bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), divlji mak (Papaver rhoeas), ljubice (Viola spp.).
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.
Utrošak vode: 300–400 l/ha (3–4 l/100 m2 ).
Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama.
Priprema sredstva za primjenu:
1. Provjeriti da li je uređaj za primjenu čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove uređaja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
3. Potrebnu količinu sredstva FILON 80 EC uliti u spremnik uređaja za primjenu koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena mješalica.
4. Dopuniti spremnik uređaja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Tehnika primjene:
Sredstvo FILON 80 EC primjenjuje se traktorskom prskalicom s dobrim sustavom za miješanje, koja može na odgovarajući način pokriti tretirane površine i osigurati ravnomjerno raspršivanje škropiva.

Plodored:
Ukoliko je tretiranu površinu ozimih žitarica potrebno preorati, nakon toga dopuštena je sjetva samo ozimih žitarica. U proljeće, nakon dubokog oranja, dopuštena je sjetva/sadnja svih kultura.

 

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Carrots14 - 143 - 580
Celeriac14 - 143 - 5100
Garlic11 - 133 - 575
Leeks14 - 145 - 570
Onions11 - 133 - 575
Potatoes0 - 04 - 5-
Winter barley11 - 213 - 5-
Winter rye11 - 213 - 5-
Winter triticale11 - 213 - 5-
Winter wheat11 - 213 - 5-