Obična svračica
Digitaria sanguinalis

Ljetni jednogodišnji uskolisni korov, voli toplinu, većinom crvene do ljubičaste boje. Najčešće se javlja na lakim, humusnim tlima bogatima hranjivim tvarima. U kulturama koje kasno niču, posebno u kukuruzu, krumpiru, mahunarkama, repi. Prvi list kratak, jajasto šiljat, bez uške, ligula srednje dužine, plojka s jasno izraženom srednjom žilom na donjoj strani lista. Plojke lista su svilenkaste. Rukavci lista su odozdo jako obrasli dlačicama. Vlati su često savijene.