Lancelot 450 WGRegistered until: 2023 M12 31
Dow AgroSciences - Herbicide
UP/I-320-20/06-01/215

LANCELOT 450 WG je novi kombinirani sistemični herbicid, na osnovi dvije aktivne tvari, a koristi se za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova, te nekih višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitaricama.

Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ozimom i jarom ječmu i jaroj zobi Količina primjene je 30-33 g/ha uz utrošak vode od 100-400 l /ha.
Tretiranje treba obaviti u fenofazi od početka busanja do drugog koljenca (faza razvoja 12-32 po BBCH/ZCK ljestvici) navedenih žitarica.

Način djelovanja:
Lancelot 450 WG je sistemični herbicid za folijarnu primjenu, koji u prvom redu prodire kroz lisnu površinu, a sekundarno i preko korijena.
Lancelot 450 WG ima dvojako djelovanje na korove: florasulam inhibira acetolaktat sintazu (ALS) i razvrstan je u HRAC grupu „B“, dok aminopiralid koji je razvrstan u HRAC grupu „O“, djeluje poput biljnih hormona i izrazito je sistemičan. Obje komponente se kreću sistemično kroz biljku ometajući metaboličke procese biljnog rasta, što u konačnici dovodi do ugibanja osjetljivih korovskih vrsta.

Ograničenje:
Sredstvo se smije primjeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Spring barley12 - 3230 - 33-
Spring oats12 - 3230 - 33-
Winter barley12 - 3230 - 33-
Winter wheat12 - 3230 - 33-