Agrobase Croatia
Lentagran 45 WP Registration expired
Belchim - Herbicide
UP/I-320-20/12-01/102

UPUTA ZA UPOTREBU
Lentagran 45 WG je kontaktni herbicid namijenjen suzbija- nju jednogodišnjih širokolisnih korova u sljedećim usjevima: lucerna, artičoka, šparoga, brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, crvena djetelina, češnjak, ljutika, začinsko bilje, kelj, koraba, poriluk, luk, kukuruz šećerac, grašak, slanutak, grah, leća i duhan. Primjenjuje se nakon nicanja/presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha, osim u duhanu gdje se primjenjuje u najvećoj količini do 1 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista).

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 - 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha (osim za duhan u količini 0,5 kg/ha) te drugi puta u količini 1 kg/ha (osim za duhan u količini 0,5 kg/ha) 10-14 dana kasnije.
Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Primjenjuje se uz utrošak vode 200 – 600 l/ha.

OGRANIČENJA: sredstvo Lentagran 45 WP smije se koristiti najviše jedanput godišnje (jednokratno, dvokratno ili trokratno (split aplikacija)) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 1 kg/ha u duhanu i 2 kg/ha u ostalim kulturama. Ne smije se primjenjivati u zatvorenom prostoru. Prilikom primjene ne dodavati mineralna ulja i okvašivače. Ne koristiti na temperaturama nižim od 5°C ili ako se predviđa smrzavanje tla noću. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Effective
Crops
Alfalfa, Lucerne
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Artichokes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Asparagus
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Broccoli
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Brussels sprouts
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Headed cabbage
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Cauliflower
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
49
Crops
Clover
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Garlic
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
21
Crops
Shallots
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
21
Crops
Kale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Kohlrabi
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Leeks
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
21
Crops
Sweet corn
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Chickpeas
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Lentils
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Tobacco
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
28
Effective
Bijela loboda
Bijela loboda
Chenopodium album ★★★
Crna pomoćnica
Crna pomoćnica
Solanum nigrum ★★★
Crvena vidovčica
Crvena vidovčica
Anagallis arvensis ★★★
Čvorasti smrdelj
Čvorasti smrdelj
Galeopsis tetrahit ★★★
Grahorice
Grahorice
Vicia sativa ★★★
Jednogodišnja resulja
Jednogodišnja resulja
Mercurialis annua ★★★
Kamilica
Kamilica
Matricaria spp. ★★★
Ljepljiva broćika
Ljepljiva broćika
Galium aparine ★★★
Mala kopriva
Mala kopriva
Urtica urens ★★★
Mrtva kopriva
Mrtva kopriva
Lamium spp. ★★★
Obična dimnjača
Obična dimnjača
Fumaria officinalis ★★★
Obična konica
Obična konica
Galinsoga parviflora ★★★
Obična rusomača
Obična rusomača
Capsella bursa-pastoris ★★★
Obična svračica
Obična svračica
Digitaria sanguinalis ★★★
Obični dvozub
Obični dvozub
Bidens tripartita ★★★
Obični koštan
Obični koštan
Echinochloa crus galli ★★★
Obični kužnjak
Obični kužnjak
Datura stramonium ★★★
Obićni šćir
Obićni šćir
Amaranthus retroflexus ★★★
Poljska koljenika
Poljska koljenika
Spergula arvensis ★★★
Poljski jarmen
Poljski jarmen
Anthemis arvensis ★★★
Poljski mošnjak
Poljski mošnjak
Thlaspi arvense ★★★
Pršljenasti muhar
Pršljenasti muhar
Setaria verticillata ★★★
Sivi muhar
Sivi muhar
Setaria glauca ★★★
Slakasti dvornik
Slakasti dvornik
Polygonum convolvulus ★★★
Teofrastov mračnjak
Teofrastov mračnjak
Abutilon theophrasti ★★★
Zeleni muhar
Zeleni muhar
Setaria viridis ★★★
Divlja rotkva
Divlja rotkva
Raphanus raphanistrum ★★
Divlja zob
Divlja zob
Avena sp. ★★
Divlji mak
Divlji mak
Papaver rhoeas ★★
Mišji repak
Mišji repak
Alopecurus myosuroides ★★
Obična slakoperka
Obična slakoperka
Apera spica-venti ★★
Obična vlasnjača
Obična vlasnjača
Poa trivialis ★★
Poljska gorušica
Poljska gorušica
Sinapsis arvensis ★★
Poljska ljubica
Poljska ljubica
Viola arvensi ★★
Poljska preslica
Poljska preslica
Equisetum arvense ★★
Poljski osjak
Poljski osjak
Cirsium arvense ★★
Poljski slak
Poljski slak
Convolvulus arvensis ★★
Ptičji dvornik
Ptičji dvornik
Polygonum aviculare ★★