Ouragan System 4Registered until: 2022 M01 24
SYNGENTA - Herbicide
UP/I-320-20/08-01/211

Neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju velikog broja korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, livadama, pašnjacima, strništima, ugaru, rasadnicima drvenastih kultura, šumarstvu, ukrasnom drveću te na nepoljoprivrednim površinama, željezničkim prugama i za desikaciju

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Glyphosate0 - 02 - 8-