Listopas čárkovaný
Sitona lineatus

Zařazení
Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny
Bob, hrách, fazol, vikev, vojtěška, jetel a jiné bobovité rostliny.

Škodlivost
Na okrajích listů vzcházejících a mladých rostlinek okrouhlé výkusy ve tvaru zoubkování.

Hospodářský význam
Brouci škodí každoročně žírem na vzcházejících rostlinách. Obzvlášť k velkým škodám dochází, jestliže suché a studené počasí brzdí rostliny ve vzrůstu. Naopak je-li dostatek jarní vláhy, rostliny poškození listů rychle nahradí. Úbytek kořenových hlízek způsobuje snížení výnosů. Larvami poškozené kořeny bývají napadány houbovými chorobami. Podobně jako listopas čárkovaný škodí i jiné druhy listopasů rodu Sitona.

Popis
Brouci jsou šedohnědí, 4-5 mm dlouzí. Mají podlouhlé krovky.
Larvy jsou bílé, beznohé, rohlíčkovitě prohnuté, se žlutou nebo hnědou hlavou. Dosahují délky 6 mm.

Životní cyklus
Brouci přezimují v půdě v porostech vytrvalých bobovitých rostlin. V dubnu vylézají. Za slunných dní ožírají listy jetelů a vojtěšky. Odtud se stěhují na jednoleté bobovité rostliny. Vajíčka kladou do půdy nebo na list.
Larvy vyžírají bakteriové hlízky, do kořenů vykusují dutinky, malé kořínky ožírají celé. Od července se objevují brouci nové generace, často ve velkém množství. Stěhují se k přezimování do porostů víceletých bobovitých rostlin.