Nuprid 600 FS (white)Registration expired
NUFARM - Insecticide
4927-0

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení – mořičky.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.
Pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Cukrová řepa, cukrovka0 - 00 - 0-