Agerugle
Agrotis segetum

Ageruglen er en 3 cm stor, brun natsværmer. Den er meget almindelig og tilhører familien ugler. Den voksne natsværmer skelnes fra andre jordugler på sine perlemorskinnende bagvingeræ hos hunnen er disse grå, mens hannens  er hvide. Selve ageruglen er ca. 2 cm lang og har et vingefang på 4 cm. Forvingerne kan variere fra lysegrå over brune til helt sorte farver. Larven kaldtes populært for knoporm og gnaver på rødder og rodfrugter. Den er blank grå med purpurskær og svær at adskille fra den beslægtede udråbstegnsugle Agrotis exclamationis, hvis levevis ligner meget.

I sit 1. larvestadium er larven kun ca. 1,5 mm lang og tæt håret, mens de sidste stadier lettest opdages ved jordbearbejdning. Især det 6. og sidste stadium er karakteristisk med sine 4 - 5 cm lange larver. Disse er glatte og nøgne med enkelte spredte hår. På ryggen findes 3 længdestreger, hvoraf den midterste ofte ses som en dobbeltlinie, fordi den mørke streg er delt af en tynd lys streg. Larverne har bidemund og som andre sommerfuglearter 3 par ben og 5 gangvorter bagest.