Almindelig hyrdetaske (hyrdetaske)
Capsella bursa-pastoris

Almindelig hyrdetaske eller blot Hyrdetaske er en 2-70 cm høj urt, der vokser på agerjord og affaldspladser. En enkelt plante kan danne op til 64.000 spiredygtige frø. Det gør, sammen med den lange blomstringstid, at arten er blandt de mest almindelige ukrudtsplanter.

Almindelig hyrdetaske er en en- eller toårig plante med en opstigende eller opret vækst. Stænglerne er runde i tværsnit og hårløse, og de kan være enkle eller forgrenede. Planten danner først en roset af grundstillede blade, som er lappede. Stængelbladene sidder spredt, og de er lancetformede med hel eller fjernt takket rand og pilformet grund. Over- og undersiderne er ensartet grågrønne.

Blomstringen sker i april-oktober, og der dannes løbende nye blomsteranlæg ved spidsen af skuddet. De enkelte, 4-tallige blomster er små og har hvide kronblade. Frugterne er hjerteformede, flade skulper, der rummer mange frø.

Rodsystemet består af en kraftig pælerod og forholdsvis få siderødder.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,70 x 0,40 m (70 x 40 cm/år). Målene kan bruges til beregning af planteafstande ved anvendelse som kulturplante.