Acanto 250 SCRegistration expired
DU PONT - Fungicide
308

KASUTUSJUHEND
Kultuurid.
Acanto 250 SC on laia toimespektriga süsteemne strobiluriinide rühma fungitsiid, mida kasutatakse teravilja haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja tritikalel, rapsil ja rüpsil.

Toimeviis
Parim tulemus saadakse kui pritsitakse haiguste varase aktiivse arengu faasis. Varases nakkuse algstaadiumis pritsides mõjub preparaat nii profülaktiliselt kui ka kaitsvalt ning annab taimedele pikaajalise (mitmenädalase) kaitse. Tänu süsteemsele toimeainele omastatakse toimeaine pikoksüstrobiin taime poolt väga lühikese aja (reeglina ühe tunni) jooksul pärast pritsimist. Väga kuivade ilmadega võib kultuurile tekkiva vahakihi tõttu tõrjeefekt väheneda.

Pritsimise ajastamine
Acanto 250 SC-ga pritsida üks kuni kaks korda hooaja jooksul vastavalt haiguste lööbimise riskile. Acanto 250 SC-d pritsida esimeste haigustunnuste ilmumisel kultuuri järgmistes kasvufaasides: kõrsumise algusest(BBCH29) kuni lipulehe lõppfaasini (BBCH 51). Kõige hiljemalt võib pritsida vahetult enne õitsemise algust (BBCH 61). Odral, kaeral, rukkil ja tritikalel tehakse pritsimine tavaliselt kõrsumise faasis vastavalt haiguste ilmumisele. Tali- ja suvinisul tehakse pritsimine tavaliselt lipulehe faasis (BBCH 45). Parim efektiivsus roostete vastu Acanto 250 SC-ga, saadakse tavaliselt vahetult enne pähiku nähtavale tulekut.

KULUNORMID
Kulunorm on kõikidel teraviljadel ühekordsel kasutamisel 1 l/ha ha ja kahekordsel 2x 0,5 l/ha 14 päevase intervalliga.

Raps ja rüps – 1,0 l/ha, 1 pritsimine kevadel õienuppudest kuni õitsemise lõpuni (optimaalne aeg BBCH 60-63 – esimeste õite puhkemisest kuni 30 % ona avanenud). Töölahuse kulunorm: 100-300 l/ha (optimaalne 200 l/ha)
Vihmakindlus. Preparaat on vihmakindel pärast selle kuivamist lehtedel- kuivades tingimustes ca 1 tund ja niisketes tingimustes ca 2 tundi pärast pritsimist. Acanto 250 SC-d pole soovitav pritsida märgadele taimedele.
Kasutamise tingimused. Madalamaid kulunorme võib kasutada haiguskindlatel sortidel, juhul kui haiguste surve ei ole suur ja kasutamisel pritseprogrammides teiste fungitsiididega. Haigustundlikel sortidel on soovitatav alati kasutada registreeritud täisnormi. Maksimaalne registreeritud ühekordne ja hooaja jooksul lubatud kulunorm on teraviljadel 1 l/ha. Hoiduda pritsimislahuse kandumisest tuulega kõrvalasuvatele põldudele ja avatud veekogudesse. Vältida preparaadi pritsimist kõrgetel temperatuuridel (üle +25°C) ja intensiivses päikesevalguses.
Kasutamise piirangud. Ei ole lubatud preparaadi kasutamine lähemal kui 5 m veekogust! Preparaati ei soovitata pritsida kultuurile, mis on tugevas stressis põua, madala temperatuuri, liigvee, kahjurite rünnakute või millegi muu tõttu. Mitte pritsida õitsevaid taimi. Ooteag teraviljadel 35 päeva, rapsil ja rüpsil mitte hiljem kui BBCH 69 (õitsemise lõpp). Tööootega seotud piirangud puuduvad.
Järgnevad kultuurid. Acanto 250 SC kasutamisele järgnevad piirangud puuduvad.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Rukis0 - 01 - 135
Suvikaer0 - 01 - 135
Suvinisu0 - 01 - 135
Suvioder0 - 01 - 135
Suviraps0 - 01 - 1-
Suvitritikale0 - 01 - 135
Talikaer0 - 01 - 135
Talinisu0 - 01 - 135
Talioder0 - 01 - 135
Taliraps0 - 01 - 1-
Talitritikale0 - 01 - 135