Tilt 250 ECRegistration expired
SYNGENTA - Fungicide
76

Toimespekter
Teraviljad:
Erysiphe graminis (kõrreliste jahukaste)
Puccinia striiformis (kollane rooste)
Puccinia recondita (pruunrooste)
Puccinia hordei (odra-leherooste)
Puccinia dispersa (rukki-leherooste)
Puccinia graminis (kõrrerooste)
Puccinia coronata (kroonrooste)
Septoria tritici (helelaiksus lehtedel)
Septoria nodorum (helelaiksus viljapeadel)
Cochliobolus sativus (kõrreliste harilik juuremädanik, pruunlaiksus)
Ascochyta tritici (teravilja askohütoos)
Rhynchosporium secalis (äärislaiksus)
Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus)
Pyrenophora tritici-repentis (nisu pruunlaiksus)
Cladosporium herbarum (sekundaarsed hallitusseened)

Osaline mõju:
Pseudocercosporella herpotrichoides (silmlaiksus)
Fusarium spp. (fusarioosid)
Typhula incarnata (tüfuloos)

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud, golfimurud:
Pyrenophora spp. (helmintosporioos)
Puccinia spp. (roosted)
Septoria spp. jt. (lehelaiktõved)

Männiseemikud:
Gremmeniella abietina (okaspuu võrsevähk)
Lophodermium pinastri (männi-pudetõbi)

Rasked olud, nagu näiteks haiguste intensiivne levik, madal temperatuur, tundlik sort, agressiivne haigustekitaja populatsioon, liigne taimede tihedus ja kõrge lämmastikufoon võivad vähendada Tilt 250 EC mõju jahukastele.

Kasutusaeg
Tavaliselt on soovitatav Tilt 250 EC-ga pritsida 29-65 kasvufaasis (võrsumise lõpust õitsemise alguseni). Pritsida esimeste haigustunnuste ilmumisel (1% kuni kõige rohkem 5% lehepinnast on haigestunud).

Pritsimiskordi: teraviljad ja kõrreliste heintaimede seemnepõllud 1, golfimurud 2, männiseemikud 8.

Kulunorm
Teraviljad ja kõrreliste heintaimede seemnepõllud 0,5 l/ha;
Männiseemikud 0,75 l/ha;
Golfimurud 1,0 l/ha.
Töölahuse kulunorm: 200-500 l/ha
Ooteaeg: teraviljadel 30 päeva, kõrreliste heintaimede seemnepõldudel saagiaastal 20 päeva.
Töö-oode: golfimurudel 5 päeva.

Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita 1/3 veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Tilt 250 EC-d pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Resistentsus
Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete seenetüvede kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Hein29 - 650.5 - 0.520
Rukis29 - 650.5 - 0.530
Spring rye29 - 650.5 - 0.530
Suvikaer29 - 650.5 - 0.530
Suvinisu29 - 650.5 - 0.530
Suvioder29 - 650.5 - 0.530
Suvitritikale29 - 650.5 - 0.530
Talikaer29 - 650.5 - 0.530
Talinisu29 - 650.5 - 0.530
Talioder29 - 650.5 - 0.530
Talitritikale29 - 650.5 - 0.530