Actellic 50 EC

Manufacturer
SYNGENTA
Category
Insecticides
Registered until
2024-09-30
Registration number
04.2/138-1/2016
Active materials
Links

Előírt növényvédelmi technológia:
A szerkijuttatásakor kézi szórópisztoly alkalmazása tilos!
Hagyományos kijuttatási módszerrel:
A készítményt üres raktárban a falfelületre és a padozatra permetezve 1-2 ml/m 2 -es dózisban kell  felhasználni. A szert a falfelület és a padozat porozitásától függően 50-100 ml/m 2 permetlében kell  kijuttatni. Meszelt felület kezelése a meszelés után 4 héttel történjen. A tárolót a kezelés után 24 órára le  kell zárni, majd ezt követően alaposan ki kell szellőztetni.  Üres zsákok és terménnyel teli zsákok felületének kezelésére 0,5-1,0 ml/m 2-es adaggal 50 ml/m 2 permetlé felhasználásával alkalmazzuk.
Silóban tárolt kalászos gabonák preventív védelmére a rovarölőszert 4-6 ml/t mennyiségben 300  ml/t permetlében a feltöltőrendszeren keresztül közvetlenül a magra kell juttatni. A permetlé kijuttatására speciális terményfertőtlenítőgépek alkalmasak, pl. CFG-terményfertőtlenítőgép, Relditox, BS Grains. A közvetlen magkezelés során ügyelni kell a dózis pontos betartására, az egyenletes permetléborításra és a jó keveredésre. Hosszabb tárolás esetén a magasabb dózis használata javasolt.

Ködképzéses kijuttatás technikával:
Üres raktár légterébe 100-150 ml/100 m 3 dózisban 1-2 l/100 m 3 permetlében hidegköd képző berendezéssel kell kijuttatni a készítményt. Raktári kártevőmolyokkal fertőzött tárolt termény kezelésére 150-300 ml/100 m 3 dózisban 450-900 ml/100 m 3 permetlében kell kijuttatni a készítményt. A vegyszer és a permetlé egymáshoz
viszonyított mennyiségét 1:3 arányban kell megválasztani. A kezelést a lepkék szexferomon csapdás megfigyelése alapján a rajzáscsúcsot követő5-8. napra kell időzíteni.
A tárolót a kezelés után 24-48 órára le kell zárni,majd ezt követően alaposan ki kell szellőztetni. A kezelt terményt csak az élelmezés-egészségügyi várakozási időletelte után szabad élelmezési és takarmányozási célra felhasználni.

Registered for culturesPreharvest Interval
Winter wheat14
Spring wheat14
Spring barley14
Winter barley14
Spring oats14
Winter oats14
Winter rye14
Spring rye14
Winter triticale14
Spring triticale14
Sorghum14