Hungary

Levéltetvek

Aphidoidea

Aknázómolyok

Cameraria ohridella

Vértetű

Eriosoma lanigerum

Cseresznyelégy

Rhagoletis cerasi

Szőlő-gyökértetű

Viteus vitifoliae

Szőlőkabóca

Scaphoideus titanus

Amerikai lepkekabóca

Metcalfa pruinosa

Liszteske

Aleyrodidae

Üvegházi molytetű

Trialeurodes vaporariorum

Burgonyabogár

Leptinotarsa decemlineata

Nyugati virágtripsz

Frankliniella occidentalis

Sodrómolyfélék

Tortricoidea

Gyapottok bagolylepke

Helicoverpa armigera

Bagolylepke

Noctuidae

Kukoricamoly

Ostrinia nubilalis

Káposztamoly

Plutella xylostella

Káposztalepke

Pieris brassicae

Répalepke

Pieris rapae

Almamoly

Cydia pomonella

Barackmoly

Anarsia lineatella

Keleti gyümölcsmoly

Grapholita molesta

Körtemoly

Cydia pyrivora

Szilvamoly

Grapholita funebrana

Levéltetű

Macrosiphum rosae

Vetésfehérítő bogarak

Oulema melanopus

Amerikai fehér szövőlepke

Hyphantria cunea

Gabonapoloska

Aelia

Káposztaploska

Eurydema ventrale

Kukoricabogár

Diabrotica virgifera virgifera

Poloskák

Heteroptera

Répabolha

Chaetocnema tibialis

Repcebecőormányos

Ceutorhynchus assimilis

Repcebolha

Psylliodes chrysocephala

Repcedarázs

Athalia rosae

Repce-fénybogár

Meligethes spp.

Repceszárormányos

Ceutorhynchus pallidactylus

Dióburok-fúrólégy

Rhagoletis completa

Foltosszárnyú muslica

Drosophila suzukii

Földibolha

Alticini

Mandulamagdarázs

Eurytoma amygdali

Mogyoróormányos

Curculio nucum

Allkapcsos molyok

Zeugloptera

Tripszek

Thysanoptera

Almafaszitkár

Synanthedon myopaeformis

Almailonca

Adoxophyes reticulana

Dohánytripsz

Thrips tabaci

Gyapjaslepke

Lymantria dispar

Takácsatka

Tetranychus urticae

Gerbera aknázólégy

Liriomyza trifolii

Szőlő-levélatka

Calepitrimerus vitis

Levélatka

Phyllocoptinae

Körtelevélbolha

Psylla pyrisuga

Szamócaatka

Tarsonemus pallidus

Kis farontó lepke

Zeuzera pyrina

Lucerna magdarázs

Bruchophagus roddi

Lucernabimbó gubacsszúnyog

Contarinia medicaginis

Lucernamag-ormányos

Tychius flavus

Lucernaormányos

Phytonomus Hypera Variabilis

Máktokormányos

Ceutorhynchus macula-alba

Máktokszúnyog

Dasyneura papaveris

Almalevél-aknázómoly

Phyllonorycter corylifoliella

Bimbólikasztó bogár

Anthonomus pomorum

Bogár fajok

Coleoptera

Cserebogár pajor

Melolontha melolontha

Fekete répa-levéltetű

Aphis fabae

Pattanóbogár-félék

Elateridae

Csíkos burgonya-levéltetű

Macrosiphum euphorbiae

Zöld őszibarack-levéltetű

Myzus persicae

Hernyók

Lepidoptera

Káposztalégy

Phorbia brassicae

Platán csipkéspoloska

Corythucha ciliata

Eperfa-pajzstetű

Pseudaulacaspis pentagona

Sárgarépalégy

Psila rosae

Répabarkók

Cleoninae

Borsómoly

Cydia nigricana

Kis szamócavincellér

Aphis forbesi

Spárgabogarak

Crioceris asparagi

Vándorsáskák

Schistocerca gregaria

Gabonafutrinka

Zabrus tenebrioides

Ormányosbogarak

Curculionidae

Pattanóbogarak lárvá

Agriotes spp.

Szőlőilonca

Sparganothis pilleriana

Pajzstetvek

Coccoidea