Hungary

Focus Ultra

Registered until: May 31, 2024
BASF - herbicide
04.2/7242-1/2015

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény kukoricában egy vegetációs időszakban két alkalommal, más kultúrában egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Szója, napraforgó, cukorrépa, őszi káposztarepce4-6 valódi leveles állapotában, a borsó, burgonya6-12 cm-es magasságánál, a fenyőfélék3 éves korától kora tavasszal és ősszel a növekedés nyugalmi időszakában kell kipermetezni a készítményt. Magról kelőegyszikűgyomnövények ellen (Avena fatua, Echinochloa crus-galli, Eragrostis pilosa, Hordeum vulgare, Panicum spp., Setaria spp.)a gyomok 1–3 leveles fenológiai állapotában az engedélyezett alacsonyabb dózisban, gyökérváltás után az előírt magasabb dózisban lehet használni. Évelőegyszikűgyomnövények ellen (Agropyron repens, Cynodon dactylon, Sorghum halepense) 10-30 cm-es gyomfejlettségnél kell a kezelést elvégezni. A 200-300 l/ha víz felhasználásával elkészített permetlevet a megfelelőszerborítottság elérése érdekében kis cseppekkel javasolt kijuttatni. Száraz, meleg időben a kezelést az esti órákban célszerűelvégezni. A kezelést követőegy óra elteltével a lehulló csapadék a hatást nem befolyásolja. Őszi káposztarepcében őszi búza árvakelés ellen a készítmény 0,75-1,0 l/ha-os dózisához minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyagot kell hozzáadni.

Szemes kukoricában (cikloxidim ellenálló) a készítményt posztemergensen a kukorica fejlettségétől függetlenül,silókukoricában (cikloxidim ellenálló) posztemergensen a kukorica 8 leveles fejlettségéig lehet kijuttatni. Magról kelőegyszikűgyomnövények ellen, a gyomnövények 1-3 leveles fejlettségekor kell kijuttatni, fejlettebb gyomnövények esetében magasabb dózisban. Évelőegyszikűek ellen azok 10-30 cm-es fejlettségekor kell a kezelést elvégezni, fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban. Tarackbúza és csillagpázsit ellen egyszeri, nagyobbdózisú kezeléssel érhetünk el jó eredményt.
Fenyércirokkal erősen fertőzött területen ismételt kezelés is indokolt lehet. A második kezelést az új hajtások 10-30 cm-es állapotában kell elvégezni. Hatásfokozás céljából a készítményhez minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyag hozzáadása szükséges.

A készítmény kizárólag cikloxidim ellenálló (Duo System) kukoricában alkalmazható, egyéb fajtákat maradandóan károsítja!

Erdészetbena készítményt a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios)intenzív növekedési szakaszában kell kipermetezni, erős fertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. Hatásfokozás céljából a készítményhez minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyag hozzáadása szükséges. Száraz időjárási körülmények között, alacsony páratartalom mellett metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyag együttes alkalmazásával érhetjük el a legjobb hatékonyságot. A cikloxidim hatóanyag a HRAC „A” herbicidcsoportonbelül az hidroxi-ciklohexén-on származékok hatóanyagcsoportba sorolható

Effective
Crops
Soybeans
BBCH
14 - 16
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
90
Crops
Sunflowers
BBCH
14 - 16
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
90
Crops
Sugar beets
BBCH
14 - 16
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
60
Crops
Winter rape
BBCH
14 - 16
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
120
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
60
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
60
Crops
Corn, maize
BBCH
11 - 18
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
60