Pulsar Plus

Manufacturer
BASF
Category
Herbicides
Registered until
2023-07-31
Registration number
04.2/1126-2/2016.
Active materials
Links

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
CLHA Plus gént tartalmazó napraforgóban(Clearfield Plus, CL Plus, CLP) a készítményt 1,2-2,0 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a magról kelőkétszikűgyomnövények 2-4 leveles, a magról kelőegyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van. A magról kelőgyomnövények elleni hatás erősítésére a
napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Pulsar Plus kijuttatását megelőzően dimetenamid-P + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerűalkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony: Amaranthus retroflexus, Amaranthus powellii, Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Heliotropium europaeum, Mercurialis annua, Orobanchespp., Persicaria lapathifolia,
Persicaria maculosa, Panicum miliaceum, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium italicum, Xanthium strumarium. Erős gyomfertőzés esetén, fejlettebb gyomnövények ellen, vagy nehezen irtható gyomnövények ellen a magasabb, 2,0 l/ha dózisban kell kijuttatni.

A Pulsar Plus kijuttatása után átmeneti levélsárgulásos tünetek, továbbá enyhe növekedésbeli visszamaradás következhet be, de nem okoz terméscsökkenést. Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra. Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévőnapraforgót (kártevő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi növényvédőszeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!

A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!
Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csakpillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethetőújra.

Registered for culturesRateBBCH
Sunflowers1.2 - 2 l12 - 18