Hungary

U 46 M Plus 750 SL

Registered until: December 31, 2024
NUFARM - herbicide
04.2/12240-2/2014.

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Kalászosokban (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag), valamint köles kultúrában a készítmény a kultúrnövény 4-6 leveles korától a szárbaindulás kezdetéig (BBCH 30), valamint három szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39) alkalmazható. Egy, kettő és három szárcsomós (BBCH 31-33) állapotban nem alkalmazható.
A gyomosodás mértékétől függően tavaszi gabonában 0,8 l/ha, őszi gabonában 0,8-1,0 l/ha mennyiséget kell felhasználni. A kezelés optimális időpontja a kétszikű gyomnövények 2-4 leveles stádiuma.
Rizs kultúrában a készítmény a kultúrnövény 3 leveles állapotától 15-20 cm-es fejlettségéig, szárbaindulás kezdetéig (BBCH 30) 0,8-1,0 l/ha mennyiségben alkalmazható.
Rét és legelő területen a kezelést tavasszal, a gyomok intenzív növekedési szakaszában - 5-10 cm-es növénymagasság mellett - kell végrehajtani. A tapadás elősegítése céljából adalékanyag alkalmazható.
Rostlen és olajlen kultúrákban a készítményt a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél kell kijuttatni, durva cseppek (250-300 mikron) formájában. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes nap után végezzük.
Négy évesnél idősebb telepítésű szőlőben a kezelést a bogyók borsó nagyságú fejlettsége után, 0,8-1,0 l/ha dózisban, 300-400 l/ha vízzel kell végrehajtani, durva cseppek (300-400 mikron) alkalmazásával.
A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé a növény zöld részére ne jusson, mert károsodást idézhet elő. Az eljárás csak sorkezeléssel alkalmazható.
Négy évesnél idősebb telepítésű gyümölcsösök esetében a virágzás előtt, vagy gyümölcskötődés után 0,8-1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni, a szőlőnél leírt módon.
A római kamilla 5-10 cm magas állományában 0,6-0,8 l/ha dózisban, 300-400 l/ha vízzel kell a szert kipermetezni.
A készítmény nem hatásos a poloskafű (Bifora radians), madárhúr (Cerastium spp.), füstike (Fumaria spp.), galaj (Galium spp.), gólyaorr (Geranium spp.), árvacsalán (Lamium spp.), székfű (Matricaria spp.), tyúkhúr (Stellaria spp.), pipitér (Anthemis spp.) gyomnövények ellen.
A kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék a készítmény hatását csökkentheti.
A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani!
Légi kijuttatás: kalászos (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé, fénymag), köles, rizs, valamint rostlen és olajlen kultúrákban a szárbaindulás kezdetéig (BBCH30) engedélyezett. Rét és legelő területen, szőlőben, gyümölcsösökben, valamint római kamilla kultúrában a légi kijuttatás nem engedélyezett.
A 24039/1997. FM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat „Melléklet 1. és 2. pontja” része hatályát vesztette.
A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.
Az engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-