Agrobase Latvia
Ampera Registration expired
ADAMA - Fungicide
0314

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

PREPARĀTA APRAKSTS
Ampera ir sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.
Ampera darbīgās vielas ir plaša spektra iedarbības fungicīdi, kas pieder dažādām demetilēšanas inhibitoru (DMI) ķīmisko savienojumu grupām. Prohlorazs pieder imidazolu grupai, tebukonazols pieder triazolu grupai. Abas darbīgās vielas inhibē ergosterolu sintēzi (SBI – sterolu biosintēzes inhibitori) sēņu šūnu membrānās, tādējādi bloķējot šūnu membrānu selektīvo caurlaidību. Prohlorazs ir ar translamināru iedarbību, tebukonazols ar sistēmisku iedarbību.

Ampera slimību ierobežošanai graudaugu sējumos var lietot līdz divām reizēm sezonā.
Smidzināšanu miltrasas un lapu plankumainību ierobežošanai veic, parādoties slimības pirmajām pazīmēm: vienas apstrādes gadījumā, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65); divu apstrāžu gadījumā pirmo apstrādi veic, sākot no kultūrauga stiebrošana sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39), un otro apstrādi veic, sākot no kultūrauga karoglapas maksts piebriešanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 40-65). Intervāls starp apstrādēm 14-30 dienas.
Vārpu fuzariozes (Fusarium spp.) ierobežošanai Ampera lieto profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59-65).

Miltrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai graudaugu sējumos apstrādes ar Ampera jāveic savlaicīgi, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Ja saglabājas augsts saslimšanas risks, nepieciešamības gadījumā smidzināšanu pret miltrasu var atkārtot.
Miežu lapu tīklplankumainības (Pyrenopora teres) ierobežošanai miežu sējumos apstrādes ar Ampera jāveic savlaicīgi, parādoties pašām pirmajām slimības pazīmēm. Ja laika apstākļi saglabājas labvēlīgi slimības attīstībai, ieteicams otrais smidzinājums pēc 3 nedēļām.
Kviešu lapu pelēkplankumainības (Septoria tritici) un kviešu plēkšņu plankumainības (Septoria nodorum) kontrolei agrīnāka smidzināšana un lielāka preparāta apstrādes deva var būt nepieciešama, ja ir augsta slimības infekcijas izplatīšanās riska pakāpe. Ampera jālieto tad, kad slimības pazīmes ir jau redzamas, bet pirms tās kļūst redzamas uz augšējām lapām. Smidzināšana pēc tam, kad Septoria spp. simptomi jau parādījušies uz augšējām lapām, būs mazāk efektīva, jo tie parādās tikai vairākas nedēļas pēc graudaugu sākotnējās inficēšanās.
Lapu slimību kontrolei augstākas Ampera devas jālieto slimību attīstībai labvēlīgos laika un audzēšanas tehnoloģiju noteiktos apstākļos, ieņēmīgāku šķirņu sējumos, kā arī, ja veic tikai vienu apstrādi sezonā.

Darba šķidruma patēriņš:
ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, auzu sējumos 100-300 L/ha, ziemas un vasaras rapša sējumos 300 L/ha.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Winter rye
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Spring rye
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Spring wheat
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Spring triticale
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Winter oats
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Spring oats
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1.5
Preharvest Interval
42
Crops
Winter rape
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
63
Crops
Spring rape
BBCH
30 - 65
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
63