Agrobase Latvia
Archer Turbo 575 EC Registration expired
SYNGENTA - Fungicide
0407

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos.

Preparāta apraksts
Abas darbīgās vielas - propikonazols un fenpropidīns augos tiek uzņemtas ar tā asimilējošām daļām, galvenokārt vienas stundas laikā. Tās pārvietojās pa vadaudu sistēmu akropetāli (virzienā uz augšu). Šāda sistēmas iedarbība nodrošina labu darbīgo vielu izplatīšanos auga audos un pasargā tās no noskalošanās.
Propikonazols iedarbojās uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānās, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu. Propikonazols pieder pie DMI (demetilācijas inhibitori) grupas fungicīdiem un saskaņā ar FRAC izveidoto sarakstu tā iedarbības vietas kods ir G1 un FRAC kods 3. Lai gan propikonazola  bioloģiskais iedarbības mehānisms pieļauj aizsargājošo un ārstējošo iedarbību, vislabākos rezultātus sasniedz, ja to pielieto, kad slimība ir aktīva, bet vēl agrīnā attīstības stadijā.
Darbīgā viela fenpropidīns pieder morfolīnu grupai un saskaņā ar FRAC izveidoto sarakstu tā iedarbības vietas kods ir G2 un FRAC kods 5. Arī fenpropidīns ierobežo sterolu biosintēzi, bet tā iedarbības mehānisms atšķiras no azolu grupas fungicīdiem. Fenpropidīns uzrāda pārliecinošu apkarojošo efektu, sevišķi pret tā mērķa slimību – graudaugu miltrasu, ja tiek lietots 1 līdz 3 dienu laikā pēc pirmo slimību pazīmju parādīšanās. Tas ir arī ļoti iedarbīgs, ja lietots aizsargājoši.

Devas un lietošanas laiks
Archer Turbo 575 EC lietojiet parādoties slimību pirmajām pazīmēm, kad inficēta 1 līdz 3% lapas virsmas. Atkārtojiet apstrādi pēc 3 līdz 4 nedēļām, ja inficēšanās risks turpinās vai parādās jaunas slimības.
Ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, tritikālē graudzāļu miltrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai agrīnās graudaugu attīstības stadijās, sākot no cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29-32), lietojiet devu 0,5 l/ha. Vēlākās attīstības stadijās, sākot no trīs mezglu stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 33- 65), lietojiet devu 1,0 l/ha.
Ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos un tritikālē lai ierobežotu rūsas un  lapu plankumainības gan agrīnās (AS 29-32), gan vēlākās (AS 33-56) graudaugu attīstības stadijās, lietojiet devu 1,0 l/ha. 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.
Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: 42 dienas.
Bezlietus periods: 1 stunda.
Darba šķidruma patēriņš: optimāli 200 l/ha (100-400 l/ha). 

Darba šķidruma sagatavošana
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Precīzi aprēķiniet darba šķidruma patēriņu, lai, apstrādi pabeidzot, izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto vienas diena laikā.
Uzpildiet 1/4 līdz 1/3 smidzinātāja tvertnes ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet paredzēto preparāta daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, turpiniet tvertnes uzpildīšanu. Nepārtrauciet darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas  laikā, lai darba šķidrums visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā.  

Kultūraugu izturība
Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, fungicīds Archer Turbo 575 EC  ir drošs kultūraugam.

Rezistences riska ierobežošana
Archer Turbo 575 EC satur  darbīgās vielas propikonazolu un fenpropidīnu. Propikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela un iedarbības mehānisms primāri ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana un šūnu membrānu izjaukšana. Propikonazols pieder DMI (dimetilācijas inhibitori) fungicīdu grupai, FRAC kods 3. Šo grupu sauc par sterolu biosintēzes inhibitoriem. Fenpropidīns pieder amīnu (morfolīnu) fungicīdu grupai, FRAC kods 5. Fenpropidīns ir piperidīnu grupas darbīgā viela un iedarbības mehānisms ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana.
Daudziem fungicīdiem pastāv iespējamība, ka var attīstīties pret fungicīdu rezistentas sēņu slimību rases un formas. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ, lai novērstu rezistences veidošanos, lietot Archer Turbo 575 EC rekomendētajās devās paredzētajā apstrādes laikā un pret tiem slimību ierosinātājiem, kas norādīti marķējumā.
Konsultāciju iegūšanai graudaugu fungicīdu rezistences jautājumā vērsties pie augu aizsardzības speciālista vai iepazīties ar informāciju FRAC mājas lapā (www.frac.info).

Lietošanas tehnoloģija
Strādājot ar traktora smidzinātāju, vēlams izmantot plakanstrūklu 110o leņķa sprauslas, pie darba spiediena 2-4 bāri. Noregulē stieņa augstumu 30 – 50 cm virs augiem, atkarībā no sprauslas darba leņķa. Lai izvairītos no sprauslu aizsērēšanas, sietiņa izmērs jāsaskaņo ar sprauslu lielumu. Nesmidziniet, ja vēja ātrums lielāks par 4 m/s.

Savietojamība
Archer Turbo 575 EC var lietot bākas maisījumos ar citiem fungicīdiem, insekticīdiem, augšanas regulatoriem, lapu un šķidro slāpekļa mēslojumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot pēc jaukšanas tabulām vai firmu pārstāvniecībās. 

 

 

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
29 - 32
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring wheat
BBCH
29 - 32
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter wheat
BBCH
33 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring wheat
BBCH
33 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter wheat
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring wheat
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
29 - 32
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring triticale
BBCH
29 - 32
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
33 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring triticale
BBCH
33 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring triticale
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter rye
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.1 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
29 - 32
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
29 - 32
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
33 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
33 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
29 - 65
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
42