Biscaya ODReģistrācija iztecējusi
BAYER - Insekticīds
0459

Lietojums ziemas un vasaras rapsī
Kultūraugi un kaitēkļi
Biscaya OD ir insekticīds, kas paredzēts krustziežu spīduļu (Meligethes aeneus) un krustziežu sēklu smecernieka (Ceutorhynchus assimilis) ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.Tā kā insekticīds Biscaya OD pieder pie citas produktu grupas kā plaši lietotie piretroīdi, tad Biscaya OD ir efektīvs arī uz tiem spīduļiem, kuriem ir rezistence pret piretroīdu grupas preparātiem.

Iedarbības veids
Biscaya OD satur darbīgo vielu tiakloprīdu, kas pieder pie neonikotinoīdu grupas, kas iedarbojas uz kaitēkļu gremošanas un nervu sistēmu. Produktam ir sistēmiska iedarbība, tādēļ tas aizsargā arī jaunos augu dzinumus.

Iedarbības periods
Pie normāliem augšanas apstākļiem un lietojot produkta pilnu devu, iedarbības periods ir apmēram 1 nedēļu. Ja augi aug ļoti strauji vai kaitēkļu uzbrukums ir ļoti intensīvs, tad šis iedarbības periods var būt īsāks, bet, ja augi aug ļoti lēni, tad šis periods var būt arī garāks.

Vizuālais efekts
Kaitēkļi netiek momentāni nogalināti, bet tie līdz pat dažām dienām var būt redzami uz augiem. Tomēr šie kaitēkļi vairs nav bīstami rapsim, jo to aktivitāte ir samazināta un līdz ar to apetīte ir ļoti zema.

Lietošanas laiks
Krustziežu spīduļi (Meligethes aeneus) ir jāapkaro tad, kad tiek sasniegts kritiskais robežslieksnis, sākot ar zaļo pumpuru stadiju līdz pilnai ziedēšanai (AS 51–65) , kad spīduļi vairs nevar nodarīt kaitējumu ražai
Krustziežu sēklu smecernieku (Ceutorhynchus assimilis) ierobežošana jāuzsāk parādoties kaitēkļiem, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69 ).

Deva: 0,3 l/ha
Apstrāžu skaits: 1 reize sezonas laikā
Nogaidīšanas laiks dienās: 28 dienas
Darba šķidruma patēriņš: 150–200 l/ha

Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)
Biscaya OD var tikt lietots zemenēs atklātā laukā ( smidzināšana ar ekrāniem) un zemenēs segtās platībās, lai ierobežotu laputis ( Aphididae) un aveņu ziedu smecernieku (Anthonomus rubi).Lai nodrošinātu precīzu darba šķidruma nokļūšanu uz augiem un samazinātu produkta nonākšanu tieši uz augsnes, jāizmanto smidzinātāji ar aizsargekrāniem.

Iedarbības veids
Biscaya OD ir sistēmisks insekticīds, kurš nokļūst kaitēkļos vai nu tiešā kontakta veidā smidzināšanas laikā, vai arī kaitēklim sūcot / graužot kultūraugus.

Lietošanas laiks:
Biscaya OD tiek lietots, kaitēkļiem parādoties.

Deva: maksimāli 0.3 l/ha.Šī deva nedrīkst tikt palielināta.
Apstrādes reizes: maksimāli 1 apstrāde sezonā.
Periods līdz ražas novākšanai: 3 dienas
Optimāli smidzināšanas apstākļi:
Temperatūra: minimums 10°C.
Periods bez nokrišņiem: 1–2 stundas

 Piezīmes.
1. Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas. Darbus neatsākt, kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.
2. Segtajās platībās lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus, izņemot bites, ielaist ne agrāk kā 14 dienas pēc apstrādes ar Biscaya OD.
 
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis0 - 00.3 - 0.3-
Zemenes0 - 00.3 - 0.3-
Ziemas rapsis0 - 00.3 - 0.3-