Laputis
Aphididae (Sitobion avenae, rhopalosiphon padi, aphis frangulae, aulacorthum solani, myzus persicae, brevocoryne brassicae, aphis fabae, acyrthosiphon pisum, dysaphis plantaginea, aphis pomi)

Laputis (latīņu: Aphidoidea) ir blakšu kārtas virsdzimta. Agrāk tika iedalīta vienādspārņu (Homoptera) kārtā. Ir zināmas ap 4000 laputu sugu, no kurām gandrīz tūkstotis dzīvo Eiropā. Latvijā konstatētas ap 390 sugām. Visas laputis barojas no augu sulas, no kurām daudzas ir bīstamikultūraugu kaitēkļi. Bez to daudzas sugas ir augu slimību izraisītājas, pārnesājot dažādus vīrusus vai arī veidojot tādas augu anomālijas, kāpangas.