Latvia

Bumper 25 EC

registration_expired
ADAMA - fungicide
0133

PIELIETOŠANA
Bampers 25 e.k. ir plaša iedarbības spektra fungicīds cīņai pret slimībām ziemas un vasaras kviešu, miežu un rudzu sējumos.
Pielietojamās normas un apstrādes laiks
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, mieži, rudzi.
Preparātu lieto sekojošu slimību apkarošanai: graudaugu miltrasa (Erysiphe graminis), graudzāļu brūnā rūsa (Puccinia recondita), graudzāļu dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis).
Apsmidzina sējumus veģetācijas periodā, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Efektīvs
crops
Ziemas kvieši
BBCH
0 - 0
Reģistrētā norma
0.5 - 0.5
Priekšnovākšanas intervāls
30
crops
Vasaras kvieši
BBCH
0 - 0
Reģistrētā norma
0.5 - 0.5
Priekšnovākšanas intervāls
30
crops
Vasaras mieži
BBCH
0 - 0
Reģistrētā norma
0.5 - 0.5
Priekšnovākšanas intervāls
30
crops
Vasaras rudzi
BBCH
0 - 0
Reģistrētā norma
0.5 - 0.5
Priekšnovākšanas intervāls
30