Epox ExtraReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Fungicīds
0402

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu un tritikāles sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Epox Extra ir efektīvs fungicīds slimību kontrolei graudaugu sējumos. Epox Extra efektīvi ierobežo kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), rūsas (Puccinia spp.), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis) un graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis). Epox Extra efektīvi ierobežo miltrasu tikai gadījumos, ja graudaugu sējumu apstrāde veikta infekcijas pašā sākumā. Epox Extra daļēji ierobežo miežu lapu ramulāriju (Ramularia collo-cygni).
Epox Extra ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur divas darbīgās vielas – epoksikonazolu un folpetu, kam ir atšķirīgi iedarbības veidi uz slimību ierosinātājiem. Abas darbīgās vielas viena otru papildina un samazina rezistences izveidošanās risku.
Folpets ir ftalimīdu grupas darbīgā viela, kam ir aizsargājoša kontakta iedarbība. Folpetam raksturīga daudzveidīga iedarbība uz slimību ierosinātājiem: tiek kavēta elektronu pārnešana mitohondrijos, kavēta sēņu šūnu dalīšanās, kā arī bremzēta patogēno sēņu jauno sporu veidošanās.
Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela, kam ir ārstējoša sistēmiska iedarbība. Epoksikonazols inhibē ergosterolu sintēzi. Graudaugi epoksikonazolu uzņem ļoti strauji, pārnes to caur ksilēmu līdz lapu galiem, tādējādi nodrošinot darbīgās vielas vienmērīgu izplatīšanos lapās.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 651 - 242
Vasaras mieži30 - 651 - 242
Vasaras tritikāle30 - 651 - 242
Ziemas kvieši30 - 651 - 242
Ziemas mieži30 - 651 - 242
Ziemas tritikāle30 - 651 - 242