Agrobase Latvia
Epox Top Registered until: 2022. gada 10. janvāris
ADAMA - Fungicide
0389

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Epox Top e.k. ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur divas darbīgās vielas – epoksikonazolu un fenpropidīnu, kas viena otru papildina.
Fenpropidīns ir morfolīnu grupas darbīgā viela, kam ir ļoti laba ārstējoša un aizsargājoša iedarbība pret graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis). Fenpropidīns iedarbojas uz daudzveidīgiem sēnes šūnu bioķīmiskiem procesiem. Nav zināma rezistence pret šo darbīgo vielu. Fenpropidīns iekļūst augā ļoti ātri, ir efektīvs arī zemā gaisa temperatūrā (+5 C). Fenpropidīns ir efektīvs arī pret rūsām (Puccinia spp.), daļēji – pret lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici).
Epoksikonazols ir ļoti plaša spektra darbīgā viela, kas pieder triazolu grupai. Epoksikonazols inhibē ergosterolu sintēzi. Epoksikonazols augu lapās absorbējas nedaudz lēnāk, kā fenpropidīns, bet epoksikonazolam ir ilgstošāka aizsargājoša iedarbība. Epoksikonazols ir ļoti efektīvs pret nozīmīgākajām graudaugu slimībām – septoriozēm (Septoria spp.), rūsām (Puccinia spp.), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis), graudzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), daļēji pret graudzāļu miltrasu.
Fenpropidīnam un epoksikonazolam ir atšķirīgi iedarbības veidi uz sēņu slimību ierosinātājiem (patogēnajiem organismiem), tāpēc tās savstarpēji ļoti labi papildina viena otru un samazina rezistences veidošanās risku. Šī darbīgo vielu kombinācija nodrošina labu efektivitāti pret plaša spektra graudaugu slimību ierosinātājiem, tāpēc nav nepieciešams jaukt ar citiem fungicīdiem.
Epox Top e.k. ir ļoti efektīvs graudaugos pret graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis), septoriozēm (Septoria spp.), rūsām (Puccinia spp.), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis), graudzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis).
Atkarībā no laika apstākļiem un lietotās devas Epox Top e.k. nodrošina graudaugu sējumu aizsardzību pret slimībām 3-5 nedēļas.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Spring wheat
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Winter barley
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Spring barley
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Winter triticale
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Spring triticale
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Winter rye
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Spring rye
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Winter oats
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35
Crops
Spring oats
BBCH
29 - 59
Registred norm
1.5 - 2.5
Preharvest Interval
35