Agrobase Latvia
Fuego Top Registration expired
ADAMA - Herbicide
0483

Sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Fuego Top ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai.

IEDARBĪBAS VEIDS
Fuego Top ir suspensijas koncentrāta (s.k.) formā un satur divas darbīgās vielas: metazahloru 375 g/L un kvinmeraku 125 g/L.
Metazahlors pieder hloracetamīdu ķīmisko savienojumu grupai, saskaņā ar HRAC klasifikāciju – K3 grupai. Tas ir selektīvs herbicīds daudzu divdīgļlapju un īsmūža viendīgļlapju nezāļu kontrolei. Metazahlors iedarbojas, inhibējot nezāļu šūnu dalīšanos, ko izraisa garu taukskābju ķēžu veidošanās kavēšana.
Kvinmeraks ir selektīvs herbicīds divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un veroniku (Veronica spp.) kontrolei. Kvinmeraks pieder kvinolīnu karboksilskābju ķīmisko savienojumu grupai un iedarbojas, kā sintētiskie auksīnu hormoni, saskaņā ar HRAC klasifikāciju – O grupai.
Divu darbīgo vielu kombinācija nodrošina plaša nezāļu spektra kontroli, augstu efektivitāti pret izplatītākajām nezālēm, kā arī samazina rezistences risku, jo darbīgās vielas r ar atšķirīgu iedarbības veidu.
Eļļas rapsis ir ļoti tolerants pret Fuego Top.

Lietošanas nosacījumi un devas
Fuego Top lieto daudzu divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine), un īsmūža viendīgļlapju nezāļu, kā parastā rudzusmilgas (Apera spica-venti) un maura skarenes (Poa annua) kontrolei ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.
Nezāles ir visjutīgākās pret Fuego Top pirms to sadīgšanas, dīgšanas laikā un dīgļlapu stadijā. Efektivitāte ir pietiekami augsta pret lielāko daļu nezāļu arī to pirmo īsto lapu stadijā, īpaši, ja augsne ir pietiekami mitra, bet efektivitāte samazinās, nezālēm augot un attīstoties.
Ja augsne ir ļoti sausa, nepieciešams sagaidīt lietu un tad veikt platību apstrādi ar Fuego Top. Ja apstrāde ar Fuego Top veikta apstākļos, kad augsne ir sausa, herbicīda efektivitāte var būt zemāka, īpaši pret balto balandu (Chenopodium album).
Tomēr, ja lietus būs dažas dienas pēc apstrādes, tas aktivizēs herbicīda darbīgo vielu uzņemšanu nezāļu augos caur saknēm un nodrošinās efektīvu to nezāļu ierobežošanu, kam saknes izvietotas augsnes slānī, kas saturēs herbicīdu.
Ja lietus netiek prognozēts, bet nezāles intensīvi dīgst, apstrādi ar Fuego Top jāveic, kad lielākā daļa nezāļu ir dīgļlapu-pirmo īsto lapu stadijā, t.i. kad kontakta iedarbība caur lapām ir iespējami visefektīvākā.
Lai iegūtu optimālu herbicīda efektivitāti, augsnei apstrādes laikā jābūt mitrai, lauka virsmai jābūt līdzenai, bez cilām, lielām zemes pikām un augu atliekām.

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 13
Registred norm
1.75 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 13
Registred norm
1.75 - 2
Preharvest Interval
-