Agrobase Latvia
Skaujošā panātre
Lamiun amplexicaule

Viengadīgs, neliels (ga 10-30 cm) lūpziežu dzimtas lakstaugs. Augs kopumā ļoti skraji aplapots. Stublājs kails (augšdaļā var būt skraji apmatots), zarains, parasti stāvs, retāk pacils. Lapas ieapaļas (ga, pl 1-3.5 cm), ar kātu, kas var pat trīsreiz pārsniegt plātnes garumu. Plātnes mala rantaina, gals noapaļots. Ziedi sēdoši, neīstā mieturī stublāja vai zaru galā ieapaļu, skaujošu seglapu žāklēs. Ziedi vairāk vai mazāk stāvi. Seglapas ieapaļas, mala rantaina, bieži daivaina vai šķelta. Kauss vairākas reizes īsāks nekā vainaga stobriņš, apmatots, galā ar gari nosmailotiem zobiņiem. Vainags sārts, divlūpains, garš (ga 1-2 cm), vairāk nekā pusi vainaga garuma veido tievs un garš stobriņš. Augšlūpa velvēta, apmatota. Apakšlūpa trīsdaļīga, pie pamata sašaurināta, galā ar jomu. Parasti uz katras no apakšlūpas vidus daivām abpus jomas galā ir paliels, sarkans punkts. Auglis - gaišpelēks, kārpains riekstiņš skaldauglī. Zied no maija līdz septembrim.