Korbels e.k.Reģistrācija iztecējusi
BASF - Fungicīds
0044

Fungicīds miltrasas, rūsu un lapu plankumainību apkarošanai graudaugos

Preparāta apraksts
Korbels ir organisks sistēmas iedarbības fungicīds sēņu slimību ierobežošanai graudaugu sējumos. Korbels nodrošina ļoti labu efektivitāti graudaugu miltrasas (Erysiphe graminis), dzeltenās rūsas (Puccinia striiformis), brūnās rūsas (Puccinia recondita), miežu pundurrūsas (Puccinia hordei), auzu lapu vainagrūsas (Puccinia coronata) apkarošanai un labu efektu cīņā ar stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis). Korbelam piemīt arī ļoti labs ārstējošs efekts pret miltrasu un rūsām, un jau attīstījusies infekcija var tikt efektīvi kontrolēta.
Korbels ir morfolīnu grupas fungicīds un tā iedarbība uz slimībām ir atšķirīga no citu miltrasas fungicīdu iedarbības.Tādejādi izmantojot Korbelu graudaugu slimību apkarošanas programmā, rezistences rašanās risks ir daudz zemāks.
Korbelam ir laba lietus noturība un laba efektivitāte arī vēsos laika apstākļos. ledarbība augos saglabājas 3 – 4 nedēļas, atkarībā no mitruma, temperatūras un augu attīstības.Tas aizsargā arī augu jaunos dzinumus, kas attīstās pēc Korbela izsmidzināšanas.

Ūdens patēriņš pielāgojams smidzinātājam un smidzināšanas apstākļiem. leteicams 200 – 400 I/ha.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas0 - 01 - 135
Vasaras kvieši0 - 01 - 135
Vasaras mieži0 - 01 - 135
Vasaras rudzi0 - 01 - 135
Ziemas auzas0 - 01 - 135
Ziemas kvieši0 - 01 - 135
Ziemas mieži0 - 01 - 135
Ziemas rudzi0 - 01 - 135