Legacy ProReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0415

Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu un tritikāles sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Legacy Pro ir selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu un tritikāles sējumos. Legacy Pro ir suspensijas koncentrāta formā; satur darbīgās vielas - diflufenikanu 40 g/L, pendimetalīnu 300 g/L, hlortoluronu 250 g/L. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija nodrošina herbicīda iedarbību uz plašu nezāļu spektru, augstu preparāta efektivitāti, kā arī samazina nezāļu rezistences veidošanās risku.
Legacy Pro lieto tūlīt pēc graudaugu sadīgšanas līdz to trīs lapu stadijai (AS 10-13).

Darbīgā viela diflufenikans pieder piridīnkarboksamīdu klases sastāvā esošajai nikotīnanilīdu grupai, pendimetalīns pieder dinitronanilīnu grupai, hlortolurons pieder fenil-urīnvielas grupai.
Visas darbīgās vielas ir pieskares un augsnes iedarbības, ko augi absorbē caur saknēm, dīgstiem un lapām. Legacy Pro efektīvi kontrolē nezāles pirms un īsi pēc to sadīgšanas.

Diflufenikans darbojas kā karotenoīdu biosintēzes inhibitors. Dzeltenie karotenoīdu pigmenti absorbē gaismu fotosintēzei. Diflufenikans noārda šo pigmentus, tādējādi traucējot fotosintēzi. Rezultātā pret diflufenikanu jutīgās nezāles nespēj normāli funkcionēt un iet bojā.
Tā kā karotenoīdu pigmenti tiek sintezēti apikalajā meristēmā (auga augšanas punktā), tad arī uz šo nezāļu daļu primāri ir vērsta diflufenikana iedarbība, kur parādās tipiskas herbicīda iedarbības pazīmes – audi ap augšanas punktu izbalē vai kļūst balti. Diflufenikans efektīvi kontrolē viengadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles (panātres Lamium spp., veronikas Veronica spp., vijolītes Viola spp., madaras Galium spp. u.c.)
Hlortolurons iedarbojas uz nezāļu augiem, kavējot fotosintēzes procesā iesaistīto elektronu transportu augā, kam ir būtiska nozīme augu augšanā un attīstībā. Hlortolurons efektīvi kontrolē kaitīgākās ziemojošās viendīgļlapju nezāles, kā rudzusmilgu Apera spica-venti, peļastīšu lapsasti Alopecurus myosuroides, kā arī nozīmīgākās divdīgļlapju nezāles (tīruma kumelīte Matricaria inodora, parastā rudzupuķe Centaurea cyanus, parastā virza Stellaria media u.c.).
Pendimetalīns pieder dinitroanilīnu ķīmisko savienojumu grupai, kas kavē šūnu dalīšanos. Jutīgās nezāles iet bojā dīgšanas laikā, vai arī to augšanas un attīstība tiek apturēta, ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas. Apstrādātās nezāles iet bojā dažu nedēļu laikā. Pendimetalīns efektīvi kontrolē dažas veidīgļlapju nezāles (maura skarene Poa annua, parasto rudzusmilgu Apera spica-venti) un daudzas divdīgļlapju nezāles (virzas Stellaria spp., veronikas Veronica spp., vijolītes Viola spp., magones Papaver spp. u.c.).

Vislabāko un ātrāk sasniedzamo efektu ar Legacy Pro var iegūt, apstrādājot sējumus pirms nezāļu dīgšanas vai īsi pēc to sadīgšanas. Nezāles parasti iet bojā apmēram 2- 4 nedēļu laikā pēc apstrādes, bet laiks var būt atšķirīgs atkarībā no agroklimatiskajiem apstākļiem. Legacy Pro nodrošina gan pieskares, gan augsnes iedarbības nezāļu kontroli, kas var ilgt pat līdz 8 nedēļām. Pēc izsmidzināšanas Legacy Pro uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgstiem. Vislabākā efektivitāte tiek sasniegta, ja apstrādes laikā augsne ir kvalitatīvi sagatavota, ar sīdrupatainu struktūru, bez cilām un kunkuļiem, uz augsnes virsmas nav augu atlieku. Ja apstrādi veic pēc nezāļu sadīgšanas, tad tās herbicīdu absorbē caur lapām. Mazas, aktīvi augošas nezāles tiek iznīcinātas efektīvāk. Augsts gaisa mitrums un temperatūra sekmē herbicīda iedarbību uz nezālēm. Uz nezālēm, kas apstrādes laikā ir lielākā attīstības stadijā (vairāk kā 3-4 īstās lapas), herbicīds arī iedarbosies, bet tās netiks pilnībā iznīcinātas. Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu. Nezāles kļūst mazāk jutīgas pret herbicīdu, pieaugot to vecumam.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.
Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 200-400 L/ha.
Piezīme: Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras tritikāle10 - 132 - 2-
Ziemas kvieši10 - 132 - 2-
Ziemas mieži10 - 132 - 2-
Ziemas tritikāle10 - 132 - 2-