Agrobase Latvia
Maracas Registration expired
ADAMA - Fungicide
0484

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un auzu sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Maracas ir sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un auzu sējumos.
Maracas satur divas darbīgās vielas – epoksikonazolu un prohlorazu.
Epoksikonazols ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds, kas pieder triazolu grupai.
Prohlorazs ir pieskares un lokāli sistēmiskas iedarbības fungicīds, kas pieder imidazolu grupai.
Abām darbīgajām vielām ir ārstnieciska un aizsargājoša iedarbība, tās iedarbojas uz kaitīgo organismu, inhibējot ergosterolu sintēzi, bloķē procesus sēņu šūnu membrānās.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Maracas var lietot slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un auzu sējumos.
Augstāko fungicīda devu 2.0 L/ha lietot gadījumos, kad slimību izplatības un attīstības risks ir augsts (augsta slimības ierosinātāju infekcijas slodze), jutīgu šķirņu sējumos un arī gadījumos, ja paredzēts sējumus apstrādāt ar fungicīdiem tikai vienu reizi.
Zemāko fungicīda devu 1.0 L/ha lietot gadījumos, ja slimību izplatības un attīstības risks ir zems (zema slimības ierosinātāju infekcijas slodze) vai arī ja paredzēts sējumus apstrādāt ar fungicīdiem divas vai trīs reizes.
Darba šķidruma patēriņš: 200-400 L/ha. Sabiezinātos sējumos ieteicams lietot lielāku darba šķidruma daudzumu – 400 L/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
30 - 59
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Spring wheat
BBCH
30 - 59
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
30 - 49
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
30 - 49
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Winter rye
BBCH
30 - 49
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Spring rye
BBCH
30 - 49
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
30 - 59
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Spring triticale
BBCH
30 - 59
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Winter oats
BBCH
30 - 49
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Spring oats
BBCH
30 - 49
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42