Menara 410 ECReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0412

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos.

Preparāta apraksts
Abas darbīgās vielas - propikonazols un ciprokonazols iekļūst augā caur tā asimilējošo virsmu, galvenokārt, vienas stundas laikā, un pa ksilēmu akropetāli (virzienā uz augšu) pārvietojās tālāk uz neapstrādātajām auga daļām. Šāda sistēmas iedarbība nodrošina labu darbīgo vielu izplatību auga audos un pasargā to no noskalošanas.
Ciprokonazols un propikonazols iedarbojās uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānās, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu. Propikonazols un ciprokonazols pieder pie DMI (demetilācijas inhibitori) grupas fungicīdiem un saskaņā ar FRAC izveidoto sarakstu tā iedarbības vietas kods ir G1 un FRAC kods 3.
Lai gan ciprokonazola un propikonazola  bioloģiskais iedarbības mehānisms pieļauj aizsargājošo un ārstējošo iedarbību, vislabākos rezultātus sasniedz, ja Menara 410 EC pielieto, kad slimība ir aktīva, bet vēl agrīnā attīstības stadijā.
Atkārtoti apsmidzināt sējumus pēc 3 – 5 nedēļām, ja saslimšanas risks turpinās vai parādās jaunas slimības. Ja sējums stipri inficēts ar stiebru lūšanu, ieteicams Menara 410 EC pievienot  fungicīdu, kas paredzēts tās ierobežošanai un apstrādi veikt AS 30 – 32.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.

Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: 42 dienas.

Bezlietus periods:  1 stunda.

Darba šķidruma patēriņš: optimāli 200 l/ha (100-400 l/ha).

Darba šķidruma sagatavošana
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Precīzi aprēķiniet darba šķidruma patēriņu, lai, apstrādi pabeidzot, izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto vienas diena laikā. Uzpildiet līdz 1/3 smidzinātāja tvertnes ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet paredzēto preparāta daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, turpiniet tvertnes uzpildīšanu. Nepārtrauciet darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas  laikā, lai darba šķidrums visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā.  

Kultūraugu izturība
Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, fungicīds Menara 410 EC  ir drošs kultūraugam.

Rezistences riska ierobežošana
Menara 410 EC satur darbīgās vielas propikonazolu un ciprokonazolu, kuras ir triazolu grupas darbīgās vielas un iedarbības mahānisms primāri ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana un šūnu membrānu izjaukšana. Propikonazols un ciprokonazols pieder DMI (dimetilācijas inhibitori) fungicīdu grupai, FRAC kods 3. Šo grupu sauc par sterolu biosintēzes inhibitoriem. Lai samazinātu rezistences izveidošanās risku ievērojiet sekojošus norādījumus: nelietojiet šīs klases fungicīdus vienam un tam pašam kultūraugam vienā sezonā vairāk par 2 reizēm, sevišķi pret augsta riska patogēnu platībā, kurā slimība stipri izplatīta. Ja nepieciešama atkārtota apstrāde, fungicīdu no DMI inhibitoru klases lietojiet maisījumā/vai aizvietojiet ar citas klases fungicīdu ar kuru tam nav krustiskā rezistence. Nelietojiet samazinātas fungicīdu devas, sekojiet lietošanas norādījumiem. Lietojiet arī citas slimību ierobežojošās metodes, kā piemēram, pret slimībām izturīgas šķirnes, pareizu augu maiņu.

Lietošanas tehnoloģija
Strādājot ar traktora smidzinātāju, vēlams izmantot plakanstrūklu 110o leņķa sprauslas, pie darba spiediena 2-4 bāri. Noregulē stieņa augstumu 30 – 50 cm virs augiem, atkarībā no sprauslas darba leņķa. Lai izvairītos no sprauslu aizsērēšanas, sietiņa izmērs jāsaskaņo ar sprauslu lielumu. Nesmidziniet, ja vēja ātrums lielāks par 4 m/s.

Savietojamība
Menara 410 EC var lietot bākas maisījumos ar citiem fungicīdiem, insekticīdiem, augšanas regulatoriem, lapu un šķidro slāpekļa mēslojumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot pēc jaukšanas tabulām vai firmu pārstāvniecībās. 

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 650.4 - 0.542
Vasaras mieži30 - 650.4 - 0.542
Vasaras tritikāle30 - 650.4 - 0.542
Ziemas kvieši30 - 650.4 - 0.542
Ziemas mieži30 - 650.4 - 0.542
Ziemas rudzi30 - 650.4 - 0.542
Ziemas tritikāle30 - 650.4 - 0.542