Merpan 80 WGRegistered until: 2024 M06 30
ADAMA - Fungicīds
0499

Pieskares iedarbības fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja, augļu puvju, augļu koku stumbru un zaru vēža ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, slimību ierobežošanai sīpolpuķēm, apstrādājot sīpolus, un slimību ierobežošanai apšu, kļavu un rododendru sējumos un stādījumos stādaudzētavās.

PREPARĀTA APRAKSTS
Merpan 80 WG ir aizsargājošs pieskares iedarbības fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja, augļu puvju, augļu koku stumbru un zaru vēža ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī slimību ierobežošanai sīpolpuķēm, apstrādājot sīpolus, un slimību ierobežošanai apšu, kļavu un rododendru sējumos un stādījumos stādaudzētavās.
Merpan 80 WG darbīgā viela ir kaptāns, kas pieder ftalimīdu ķīmisko savienojumu grupai. Kaptānam raksturīga daudzpusīga pieskares iedarbība uz slimību ierosinātājiem: tiek kavēta sēņu sporu elpošana, kā rezultātā nenotiek enerģijas ražošana, kavēta dažādu enzīmu darbība sēņu sporās, rezultātā tiek kavēta sporu dīgšana un sēnes iet bojā.
Tā kā kaptānam raksturīga aizsargājoša pieskares iedarbība, tad fungicīds jālieto profilaktiski, pirms slimību pazīmju paradīšanās. Apstrādes uzdevums – novērst sēņu sporu dīgšanu.
Merpan 80 WG ir ļoti tolerants kultūraugiem, nav zināmas pret Merpan 80 WG jutīgas ābeļu un bumbieru šķirnes. Atsevišķos gadījumos, ja pirms apstrādes ar Merpan 80 WG stādījumi apstrādāti ar eļļu vai virsmas aktīvās vielas saturošiem produktiem, kas sekmē kaptāna iekļūšanu kultūraugu lapās caur vaska apsarmi, var novērot brūnus plankumus uz jauno dzinumu jaunākajām lapām.

Ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai veikt stādījumu profilaktisko apstrādi pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu (AS 51). Sezonā atļauts veikt līdz 3 apstrādēm kraupja ierobežošanai, ņemot vērā, ka maksimālais apstrāžu skaits sezonā ir 3 reizes. Intervāls starp apstrādēm 7-10 dienas. Īsāki apstrādes intervāli jāievēro koku intensīvas augšanas un lapotnes attīstības laikā, kā arī slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, kad ir daudz nokrišņu.
Augļu koku stumbra un zaru vēža ierobežošanai stādījumu profilaktisko apstrādi veikt rudenī lapu krišanas laikā (AS 93-97). Semīgai infekcijas riska samazināšanai ieteicamas 2 apstrādes. Lai novērstu augļu koku inficēšanos caur atklātajā brūcēm – lapu atdalīšanās vietām, ieteicams stādījumu pirmo reizi apstrādāt, kad nokrituši 5-10% lapu, otro reizi – kad nokrituši ap 50% lapu. Minimālais intervals starp apstrādēm 7 dienas.

Apstrādes ar Merpan 80 WG ābeļu un bumbieru stādījumos veģetācijas periodā saplānot tā, lai kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nepārsniegtu 7.0 kg/ha.

Piezīmes!
Tā kā Merpan 80 WG ir pieskares iedarbības fungicīds, kas jālieto pirms slimības ierosinātāja iekļūšanas augļu koka audos (tas iedarbojas tikai uz slimības ierosinātāja sporām, kas atrodas uz audu virsmas), tad ļoti svarīgi ir lietot pietiekami lielu darba šķidruma tilpumu. Lai panāktu maksimālo produkta efektivitāti, nepieciešams nodrošināt maksimāli pilnīgu un kvalitatīvu augļu koku virsmas noklājumu ar fungicīda darba šķidrumu. Ieteicamais darba šķidruma tilpums 1000 l/ha. Darba šķidruma tilpuma aprēķināšanā ņemt vērā augļu koku izmērus un lapotnes tilpumu.
Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija: ābeļu un bumbieru kraupja kontrolei 0.12%, ja intervāls starp apstrādēm ir ap 7 dienām, 0.15%, ja intervāls starp apstrādēm ir ap 10 dienām, augļu puvju kontrolei 0.15%, augļu koku stumbru un zaru vēža kontrolei 0.25%.
Neveikt apstrādi, ja augļukoku lapas ir mitras, kā arī izvairīties no apstrādes veikšanas dienas vidū, kad ir būtiski paaugstināta gaisa temperatūra.

Darba šķidruma patēriņš: 500-1000 l/ha.

Atbildība
Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Bumbieres51 - 851.8 - 2.2528
Ābeles51 - 851.8 - 2.2528