Ouragan System 4Reģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Herbicīds
0209

Sistēmas iedarbības neselektīvs preparāts, ko augi uzņem caur zaļajām lapām un mizu. Lieto plaša spektra īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai papuvēs, tīrumos pēc ražas novākšanas, ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu un rapšu sējumos pirms pļaujas, augļu dārzos, skuju koku jaunos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Preparāta raksturojums
Glifosāta trimetilsulfons ir vispārējas iedarbības sistēmas herbicīds, kas pēc uzņemšanas caur lapām un mizu ļoti strauji izplatās pa augu. Tas iedarbojas uz auga fermentiem, traucējot aminoskābju 

Nezāļu spektrs
Uragāns Sistem 4 š. k. kontrolē plašu spektru īsmūža un daudzgadīgās nezāles, to skaitā ložņu vārpatu (Agropyron repens), balandu sugas (Chenopodium spp.), parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-gali), tīruma usni (Cirsium vulgare), ārstniecības pieneni (Taraxacum officinale), sareņu sugas (Setaria spp.), tīruma tīteni (Convolvulus arvensis), skābeņu sugas (Rumex spp.) u.c.

Lietošanas ieteikumi
Apstrādājot tīrumus pēc ražas novākšanas, iesakām lietot lielāko preparāta devu, ja ir liela nezāļu biezība vai tās ir pāraugušas, vai ir augu augšanai nelabvēlīgi laika apstākļi.
Līdz apstrādei novākt salmus un īsi pirms tās neveikt augsnes kultivāciju, jo sakņu bojāšana ierobežo herbicīda pārvietošanos.
Pēc apstrādes neveikt augsnes kultivāciju vismaz septiņas dienas, ja apkaro daudzgadīgās nezāles un vienu dienu, ja viengadīgās.
Apstrādājot papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības, lielāko devu lietot, ja nezāles lielas un augšanas apstākļi nelabvēlīgi, kā arī ja platībā sastopamas tādas grūti apkarojamas nezāles kā tīruma tītenis, usnes u.c.
Apstrādājot augļu dārzu un skuju koku jaunos stādījumus, jāizvairās no preparāta nokļūšanas uz jauno kociņu stumbriem un ogu krūmu zariem, jaunajiem dzinumiem un lapām.
Graudaugu sējumus pirms ražas novākšanas drīkst apstrādāt ar preparātu vismaz 10 dienas pirms ražas novākšanas, pilngatavības stadijā. Rapšu sējumus, kad 50 % pākšu nogatavojušās, sēklas melnas, cietas, sēklu mitrums ir zem 30 %. 

Darba šķidruma daudzums
150–200 l/ha. Ja deva mazāka par 3 l/ha, ūdens daudzums nedrīkst pārsniegt 150 l/ha. Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija – 2 %.

Darba šķidruma sagatavošana
Smidzinātāja tvertni piepilda līdz pusei ar tīru ūdeni. Ieslēdz maisītāju un pievieno nepieciešamo preparāta daudzumu. Nepārtraucot maisīšanu, pielej atlikušo ūdens daudzumu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto uzreiz.

Lietošanas ierobežojumi
Nelietot, ja nezāļu lauks ir nesen kultivēts un daļa nezāļu sagraizīto sakņu gabaliņu vēl nav sadīguši, jo herbicīds tiek uzņemts caur augu zaļajām daļām.
Nelietot preparātu, ja nezāļu augšanu kavē sausums, sals, pārmērīgs augsnes mitrums vai tās sāk novecot.
Bezlietus periods: sešas stundas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: vienreiz.

Nogaidīšanas laiks
Graudaugiem 10 dienas, rapšiem 14 dienas. Nesēt ar Urogāns Sistem apstrādātā laukā agrāk par septiņām dienām pēc smidzināšanas

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Papuve0 - 03 - 6-
Vasaras auzas0 - 02 - 610
Vasaras kvieši0 - 02 - 610
Vasaras mieži0 - 02 - 610
Vasaras rapsis0 - 02 - 614
Ziemas auzas0 - 02 - 610
Ziemas kvieši0 - 02 - 610
Ziemas mieži0 - 02 - 610
Ziemas rapsis0 - 02 - 614