Agrobase Latvia
Sultan Super Registration expired
ADAMA - Herbicide
0457

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Sultan Super ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai.

IEDARBĪBAS VEIDS
Sultan Super ir suspensijas koncentrāta (s.k.) formā un satur divas darbīgās vielas: metazahloru 375 g/L un kvinmeraku 125 g/L.
Metazahlors pieder hloracetamīdu ķīmisko savienojumu grupai, saskaņā ar HRAC klasifikāciju – K3 grupai. Tas ir selektīvs herbicīds daudzu divdīgļlapju un īsmūža viendīgļlapju nezāļu kontrolei. Metazahlors iedarbojas, inhibējot nezāļu šūnu dalīšanos, ko izraisa garu taukskābju ķēžu veidošanās kavēšana.
Kvinmeraks ir selektīvs herbicīds divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine) un veroniku (Veronica spp.) kontrolei. Kvinmeraks pieder kvinolīnu karboksilskābju ķīmisko savienojumu grupai un iedarbojas, kā sintētiskie auksīnu hormoni, saskaņā ar HRAC klasifikāciju – O grupai.
Divu darbīgo vielu kombinācija nodrošina plaša nezāļu spektra kontroli, augstu efektivitāti pret izplatītākajām nezālēm, kā arī samazina rezistences risku, jo darbīgās vielas r ar atšķirīgu iedarbības veidu.
Eļļas rapsis ir ļoti tolerants pret Sultan Super.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Nezāļu kontrole
Abas darbīgās vielas dīgstošie nezāļu augi uzņem caur saknēm, dīgļlapām un pirmajām īstajām lapām. Pietiekošs augsnes mitrums sekmē herbicīda uzņemšanu augos caur saknēm un līdz ar to paaugstina efektivitāti. Ilgstošs sausums var pazemināt herbicīda efektivitāti. Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt mazāk jutīgas pret herbicīdu. Nezāles, uz kurām ir iedarbojies herbicīds, iet bojā dīgšanas laikā vai īsi pēc tam. Jutīgas nezāles, kas apstrādes laikā bijušas 1-3 īsto lapu stadijā, pilnībā pārtrauks augšanu un aizies bojā dažu nedēļu laikā, ja augsne ir bijusi pietiekami mitra un to sakņu sistēma atrodas apstrādātajā augsnes slānī. Nezāļu, kam apstrādes laikā bijušas 3-4 īstās lapas, kontrole būs maz efektīva.

Lietošanas nosacījumi un devas
Sultan Super lieto daudzu divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras (Galium aparine), un īsmūža viendīgļlapju nezāļu, kā parastā rudzusmilgas (Apera spica-venti) un maura skarenes (Poa annua) kontrolei ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

Nezāles ir visjutīgākās pret Sultan Super pirms to sadīgšanas, dīgšanas laikā un dīgļlapu stadijā. Efektivitāte ir pietiekami augsta pret lielāko daļu nezāļu arī to pirmo īsto lapu stadijā, īpaši, ja augsne ir pietiekami mitra, bet efektivitāte samazinās, nezālēm augot un attīstoties.
Ja augsne ir ļoti sausa, nepieciešams sagaidīt lietu un tad veikt platību apstrādi ar Sultan Super. Ja apstrāde ar Sultan Super veikta apstākļos, kad augsne ir sausa, herbicīda efektivitāte var būt zemāka, īpaši pret balto balandu (Chenopodium album).
Tomēr, ja lietus būs dažas dienas pēc apstrādes, tas aktivizēs herbicīda darbīgo vielu uzņemšanu nezāļu augos caur saknēm un nodrošinās efektīvu to nezāļu ierobežošanu, kam saknes izvietotas augsnes slānī, kas saturēs herbicīdu.
Ja lietus netiek prognozēts, bet nezāles intensīvi dīgst, apstrādi ar Sultan Super jāveic, kad lielākā daļa nezāļu ir dīgļlapu-pirmo īsto lapu stadijā, t.i. kad kontakta iedarbība caur lapām ir iespējami visefektīvākā.
Lai iegūtu optimālu herbicīda efektivitāti, augsnei apstrādes laikā jābūt mitrai, lauka virsmai jābūt līdzenai, bez cilām, lielām zemes pikām un augu atliekām.

Piezīmes.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-400 L/ha

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 13
Registred norm
1.75 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 13
Registred norm
1.75 - 2
Preharvest Interval
-