Teridox 500 ECReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Herbicīds
0051

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

Preparāta raksturojums
Teridox 500 EC ir augsnes herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas.Teridox 500 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm. Tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas. Iedarbība caur nezāļu dīgstiem ir daudz spēcīgāka nekā caur saknēm.Teridox 500 EC efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 2.0 l/ha.

Piezīmes
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetahloru, vairāk, kā 1 kg d.v./ha vienā un tajā pašā laukā reizi trijos gados.
Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ļoti spēcīga lietus rezultātā var samazināties kultūraugu izturība pret Teridox 500 EC. Vismaz trīs nedēļas pēc apstrādes ar preparātu, laukus nedrīkst rušināt.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Ūdens patēriņš: 200 - 300 l/ha.
Bezlietus periods – 2 stundas.

Darba šķidruma sagatavošana
Smidzinātājā iepilda 1/2  - 3/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Teridox 500 EC, ieslēdz maisītāju un iepilda atlikušo ūdeni. Darba šķidrumu turpina maisīt arī smidzināšanas laikā, lai tas būtu viendabīgas emulsijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni!
Ja preparāts tarojumā ir kristalizējies, tad kanna pirms lietošanas jāievieto siltā ūdenī un jāsakrata līdz kristāli izšķīst. Kad kristāli izšķīduši, var uzsākt darba šķidruma sagatavošanu. Pēc lietošanas smidzinātājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Savietojamība
Teridox 500 EC drīkst jaukt ar visiem plašāk lietotiem herbicīdiem. Šaubu gadījumā ieteicams konsultēties firmu pārstāvniecībās.

Pēcietekme
Pēc normālas rapša ražas novākšanas var tikt audzēts jebkurš kultūraugs.
Ja ar Teridox 500 EC apstrādātais ziemas rapša sējums gājis bojā rudenī - pēc viena mēneša, veicot augsnes apstrādi 15 cm dziļumā, drīkst sēt rapsi un, veicot augsnes apstrādi 20 cm dziļumā, drīkst sēt graudaugus.
Ja ar Teridox 500 EC apstrādātais ziemas rapša sējums gājis bojā, pavasarī, veicot seklu augsnes apstrādi, var sēt vasaras rapsi, zirņus, kukurūzu un stādīt kartupeļus. Pirms vasarāju graudaugu, facēlijas, linu, lopbarības zālaugu, pupu un cukurbiešu sējas nepieciešams veikt augsnes apstrādi 20 cm dziļumā.
Ja ar Teridox 500 EC apstrādātais vasaras rapsis gājis bojā, tad pavasarī nevar sēt nevienu kultūraugu.  Rudenī, veicot augsnes apstrādi 15 cm dziļumā, var sēt ziemas rapsi un ziemāju graudaugus.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no +10oC   līdz  + 35oC.

Derīguma termiņš
2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis0 - 92 - 2-
Ziemas rapsis0 - 92 - 2-