Variano XproReģistrācija iztecējusi
BAYER - Fungicīds
0455

Iedarbība.
Variano Xpro ir fungicīds, kurš satur trīs dažādas darbīgās vielas no dažādām ķīmiskajām klasēm un dažādiem iedarbības veidiem:
- Biksafēns - jauna darbīgā vielā, kas pieder pie karboksamīdu klases, lokālas sistēmas iedarbības darbīgā viela ar ļoti ilgstošu aizsardzības periodu; biksafēnam ir ļoti spēcīga efektivitāte uz kviešu lapu pelēkplankumainību un plēkšņu plankumanību, rūsām un miežu lapu tīklplankumainību; biksafēns augiem papildus dod zaļēšanas efektu un pastiprina augu izturību sausuma izraisītos stresa apstākļos;
- Fluoksastrobīns - strobilurīnu grupas sistēmas iedarbības darbīgā viela ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz ļoti daudzām slimībām, it īpaši kviešu lapu pelēkplankumainību un plēkšņu plankumanību, dzeltenplankumainību, rūsām, vārpu fuzariozi, miežu lapu tīklplankumainību in rinhosporiozi; arī fluoksastrobīns augiem papildus dod zaļēšanas efektu
- Protiokonazols - azolu grupas sistēmas iedarbības darbīgā viela ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz slimībām kā kviešu lapu pelēkplankumainību un plēkšņu plankumanību, dzeltenplankumainību, vārpu fuzariozi, graudzāļu miltrasu, miežu lapu tīklplankumainību in rinhosporiozi.
Apvienojot šīs 3 dažādās darbīgās vielas Variano Xpro ir plaša spektra aizsargājošas un ārstējošas iedarbības fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos un tritikālē.
Lai panāktu augstāko efektivitāti un ilgāko aizsardzības periodu, fungicīdu ieteicams lietot profilaktiski pirms galveno slimību (it īpaši dzeltenplankumainības, pelēkplankumainības, tīklplankumainības) simptomu parādīšanās uz galvenajām lapām, kuras augiem ir jāaizsargā. Ja slimības pirmās pazīmes jau ir parādījušās, tad fungicīdu var lietot, jo tam piemīt arī ārstējošā iedarbība, bet iedarbības periods tādā situācijā var samazināties.

Ziemas kviešos un vasaras kviešos:
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Mycosphaerella graminicola)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici- repentis)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
brūnā rūsa (Puccinia recondita)
vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)
 vārpu plēkšņu pelēkplankumainība (LeptoLeptosphaeria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Ziemas miežos un vasaras miežos:
 lapu slimības:
 miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 pundurrūsa (Puccinia hordei)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Rudzos:
 lapu slimības:
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)
 graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
Tritikālē:
 lapu slimības:
 kviešu lapu pelēkplankumainība (Mycosphaerella graminicola)
 kviešu plēkšņu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici- repentis)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 vārpu slimības:
 vārpu fuzarioze (Fusarium spp.)
 vārpu plēkšņu plankumainība (Leptosphaeria nodorum)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 
Lietošanas laiks, devas.
Variano Xpro deva ir 1,0-1,25 l/ha.
Lietošanas laiks:
 lapu slimību kontrolei parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Kviešu, rudzu un tritikāles sējumos lieto sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 30-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu stiebrošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30-61)
vārpu slimību kontrolei kviešu, rudzu un tritikāles sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 51-69), miežu sējumos sākot ar graudaugu vārpošanas fāzes sākumu līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 51-61). Lai maksimāli efektīvi kontrolētu vārpu fuzariozi, tad ieteicams apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām ziemas kviešu, vasaras kviešu, tritikāles un rudzu sējumos ( AS 61-69) un ziemas miežu un vasaras miežu sējumos sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59-61). Ja ir pastiprināti riska faktori vārpu fuzariozes infekcijai (nokrišņi ziedēšanas laikā, priekšaugs graudaugi, samazināta augsnes apstrāde), tad ieteicams lietot Variano Xpro 1.25 l/ha, lai sasniegtu augstu efektivitāti.
 
Iedarbības laiks
Iedarbības laika garums atkarīgs galvenokārt no slimību intensitātes, lietotās devas un smidzinājuma kvalitātes. Variano Xpro iedarbības laiks ir vismaz četras nedēļas ilgs periods. Lietojot Variano Xpro profilaktiski, iedarbības laiks būs garāks, nekā lietojot ārstējoši, kad jau parādījušās pirmās slimības pazīmes.
Ja Variano Xpro tiks lietots kā vienīgais fungicīds, ieteicams lietot augstāko devu, lai iedarbības laiks būtu maksimāli garš.

Rezistences riska samazināšanas pasākumi
Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentai kaitīgā organisma populācijai.
Fungicīds Variano Xpro satur trīs darbīgās vielas: biksafēnu – pieder SDHI fungicīdu grupai, pirazol-karboksamīdu ķīmiskā grupa, FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) kods 7; fluoksastrobīnu – pieder hinonu fungicīdu grupai (Qol), dioksazīnu (strobilurīnu) ķīmiskā grupa, FRAC kods 11 un protiokonazolu – pieder DMI fungicīdu grupai, triazolu ķīmiskā grupa, FRAC kods 3. Pēc FRAC novērtējuma biksafēns ir ar vidēju - augstu rezistences izveidošanās risku, protiokonaols ir ar vidēju rezistences izveidošanās risku, bet fluoksastrobīns ir ar augstu risku. Kaut arī lietojot Variano Xpro, kurš satur 3 dažāda iedarbības veida darbīgās vielas šis risks ir stipri samazināts, tomēr ir ieteikums ievērot rekomendācijas rezistences riska samazināšanai: fungicīds jālieto strikti ievērojot rekomendācijas, lietojot pret ieteiktajām slimībām, veicot apstrādes ieteiktajos termiņos, lietojot ieteiktās devas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā fungicīdam Variano Xpro nedrīkst pārsniegt 2 reizes. Smidzināšanas programmā sezonā nelietojiet vairāk par divām reizēm augu aizsardzības līdzekļus, kuri satur strobilurīnu klases darbīgo vielu. Neievērojot rezistences riska vadīšanas ieteikumus, var samazināties slimību kontroles efektivitāte.

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2; intervāls starp apstrādēm minimums 14 dienas
Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: 35 dienas
Bezlietus periods: 1 stunda līdz augu lapas ir nožuvušas

Darba šķidruma sagatavošana.
Uzsākot darbu, rūpīgi iztīriet smidzinātāja iekārtu. Smidzinātāja tvertnē iepildiet 1/2 no vajadzīgā ūdens daudzuma. Pirms iepakojuma atvēršanas, saskalojiet preparātu. Ieslēdziet maisītāju un pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu. Iztukšoto iepakojumu izskalojiet ar ūdeni. Skalojamo ūdeni pievienojiet darba šķidrumam.
Nepārtraucot maisīšanu, pievienojiet pārējo ūdens daudzumu. Neizslēdziet maisītāju līdz darba beigām. Izlietojiet pagatavoto darba šķidrumu tūlīt pēc sagatavošanas.
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 691 - 1.2535
Vasaras mieži30 - 691 - 1.2535
Vasaras rudzi30 - 691 - 1.2535
Vasaras tritikāle30 - 691 - 1.2535
Ziemas kvieši30 - 691 - 1.2535
Ziemas mieži30 - 691 - 1.2535
Ziemas rudzi30 - 691 - 1.2535
Ziemas tritikāle30 - 691 - 1.2535