Gulrust
Puccinia striiformis
Beskrivelse

Gulrust, sykdom på korn og gress forårsaket av rustsoppen Puccinia striiformis. Soppen danner gule uredosporehoper i karakteristiske striper på bladene. Akset kan også angripes. Mot slutten av vekstsesongen dannes det av og til svarte teleutosporehoper på bladene. Andre sporeslag er ikke kjent. Soppen opptrer i en rekke ulike raser, som er spesialisert til vertplanten. I Norge er det den rasen som angriper hvete som er vanligst og som kan være av økonomisk betydning, særlig ved tidlige angrep i høsthvete.

Soppen er helt avhengig av grønt bladvev for sin vekst og utvikling. Den overlever ikke på planterester eller i jorden. Smitte om våren kan komme med vind fra sørligere breddegrader, men også fra høstsådde planter som er blitt smittet foregående år. Kjølig (10–15 °C) og fuktig vær er gunstig for utvikling av gulrust, og bestand med frodig bladverk er mest utsatt. Tradisjonelle skandinaviske hvetesorter har ofte høy grad av resistens, mens nyere sorter er mer mottagelige. Kjemisk bekjempelse med et systemisk virkende soppmiddel er bare aktuelt i de tilfellene da angrepet kommer før ferdig aksskyting, ved ekstremt kjølig vær, og ved dyrking av mottagelige sorter.