Calypso 480 SCZarejestrowany do: 2020 M11 16
BAYER - Insektycyd
R-85/2010

OPIS DZIAŁANIA
CALYPSO 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku, brzoskwini, czereśni, jabłoni, gruszy, moreli, śliwie, wiśni, orzechu laskowym, agreście, jeżynie, malinie, porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, borówce wysokiej i żurawinie. W roślinie działa układowo. Środek Calypso 480 SC przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) - 480 g/l (40,40%).

STOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny rolnicze
1. Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 - 0,1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika tj. w okresie rozwoju liści do czasu widocznych pierwszych jagód. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny sadownicze
1. Jabłoń
Mszyca jabłoniowo – babkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Owocnica jabłkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Toczyk gruszowiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w czasie wylęgu larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Kwieciak jabłkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zabieg wykonać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.

Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Grusza
Paciornica gruszowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15-0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w fazie zielonego pąka. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Wiśnia
Mszyca wiśniowo-przytuliowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia mszyc w danym rejonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Czereśnia
Nasionnica trześniówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60-90% typowej wielkości).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Śliwa
Mszyca śliwowo-trzcinowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Owocówka śliwkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (od czasu rozrastania zalążni do czasu gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości).

Owocnica żółtoroga, owocnica jasna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Stosować w końcowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Porzeczka czarna
Pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w okresie występowania II pokolenia - bezpośrednio po zbiorze owoców.
W razie konieczności zabiegi powtórzyć.

Mszyce.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
Zabieg wykonać bezpośrednio po zakończeniu fazy kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

1. Borówka wysoka
Mszyce
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2.Brzoskwinia
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Morela
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4.Orzech laskowy
Słonkowiec (słonik) orzechowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać na początku składania jaj przez chrząszcze, zwykle w drugiej połowie maja i pierwszej połowie czerwca.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Wiśnia
Nasionnica trześniówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu muchówek, w 3-4 dni po odłowach na pułapki lepowe/ feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60-90% typowej wielkości).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Agrest
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

7. Malina, jeżyna
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Kistnik malinowiec, kwieciak malinowiec
Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach.

Pryszczarek namalinek łodygowy
Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj.

Przeziernik malinowiec
Zabieg wykonać w okresie lotu motyli.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, do monitorowania stosować pułapki feromonowe.

Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy
Zabieg wykonać przed kwitnieniem, tylko na plantacjach zasiedlonych w poprzednim roku.

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści.

Zwójka różóweczka
Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, w okresie wylegania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

9. Żurawina
Mszyce
Zabieg wykonać na początku porażenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aronia
Zwalczane agrofagi: mszyce, muszka plamoskrzydła, omacnica jarzębianka
Dawka: maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Rodzaj zabiegu: liczba zabiegów: 2,
Uwagi
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10OC.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Aby zapobiec wystąpieniu odporności środek stosować maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

 

UprawyBBCHRejestracja normyKarencji interwał
Agrest0 - 00.2 - 0.221
Aronia0 - 00.2 - 0.214
Białe porzeczki0 - 00.2 - 0.25
Brzoskwinie0 - 00.2 - 0.221
Czarne porzeczki0 - 00.1 - 0.25
Czarnica0 - 00.2 - 0.221
Czereśnia0 - 00.1 - 0.1514
Czerwone porzeczki0 - 00.2 - 0.25
Gruszki0 - 00.15 - 0.214
Jabłonie0 - 00.1 - 0.214
Jeżyny0 - 00.2 - 0.214
Maliny0 - 00.2 - 0.214
Morela0 - 00.2 - 0.221
Orzechy Laskowe0 - 00.2 - 0.214
Wiśnia0 - 00.15 - 0.214
Ziemniaki0 - 00.05 - 0.13
Śliwki0 - 00.1 - 0.214
Żurawina0 - 00.2 - 0.221