• Choroby

 • Fuzarioza kłosów zbóż

  Fuzarioza kłosów zbóż

  Fusarium

 • Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia

  Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia

  Phytophtora cactorum

 • Rdza brunatna pszenicy i żyta

  Rdza brunatna pszenicy i żyta

  Puccinia recondita

 • Śnieć cuchnąca pszenicy

  Śnieć cuchnąca pszenicy

  Tilletia caries

 • Zaraza ziemniaka

  Zaraza ziemniaka

  Phytophthora infestans

 • Plamistość pochew liści kukurydzy

  Plamistość pochew liści kukurydzy

  Pseudomonas andropogonii

 • Bakteryjna zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga

  Bakteryjna zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga

  Pantoea agglomerans

 • Mozaika i karłowatość kukurydzy

  Mozaika i karłowatość kukurydzy

  Dwarf mosaic potyvirus

 • Zgorzel podstawy źdźbła zbóż

  Zgorzel podstawy źdźbła zbóż

  Gaeumannomyces graminis

 • Zgorzel siewek zbóż

  Zgorzel siewek zbóż

  Pythium

 • Rynchosporioza zbóż

  Rynchosporioza zbóż

  Rhynchosporium secalis

 • Sporysz zbóż

  Sporysz zbóż

  Claviceps purpurea

 • Helmintosporioza owsa

  Helmintosporioza owsa

  Pyrenophora avenae

 • Helmintosporioza

  Helmintosporioza

  Bipolaris sorokiniana

 • Rizoktonioza zbóż

  Rizoktonioza zbóż

  Rhizoctonia cerealis

 • Antraknoza

  Antraknoza

  Colletotrichum orbiculare

 • Szara pleśń

  Szara pleśń

  Botrytis cinerea

 • Wirus mozaiki

  Wirus mozaiki

  Cucumis virus 2А

 • Żółta karłowatość

  Żółta karłowatość

  Barley yellow dwarf virus

 • Mokra zgnilizna bakteryjna kapustnych

  Mokra zgnilizna bakteryjna kapustnych

  Pseudomonas holci

 • Żółta plamistość liści kukurydzy

  Żółta plamistość liści kukurydzy

  Helminthosporium turcicum

 • Głownia zwarta jęczmienia

  Głownia zwarta jęczmienia

  Ustilago hordei

 • Werticilioza

  Werticilioza

  Verticillium dahliae

 • Mączniak prawdziwy zbóż

  Mączniak prawdziwy zbóż

  Erysiphe graminis, blumeria graminis

 • Wirus Y ziemniaka

  Wirus Y ziemniaka

  Potyviridae

 • Kiła kapusty

  Kiła kapusty

  Plasmodiophora brassicae

 • Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

  Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

  Clavibacter michiganensis var. sepedonicum

 • Czarna nóżka

  Czarna nóżka

  Olpidium brassicae

 • Bakterioza cebuli i czosnku

  Bakterioza cebuli i czosnku

  Erwinia carotovora

 • Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż

  Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż

  Fusarium culmorum

 • Alternarioza kapusty

  Alternarioza kapusty

  Alternaria brassicae

 • Zgnilizna twardzikowa kapustnych

  Zgnilizna twardzikowa kapustnych

  Whetzelinia sclerotiorum

 • Biała zgnilizna cebuli

  Biała zgnilizna cebuli

  Sclerotium cepivorum

 • Mozaika ogórka

  Mozaika ogórka

  Mottle mosaic tobamovirus

 • Fuzaryjne gnicie

  Fuzaryjne gnicie

  Fusarium oxysporum

 • Chwościk buraka

  Chwościk buraka

  Cercospora beticola

 • Rak bakteryjny pomidora

  Rak bakteryjny pomidora

  Clavibacter michiganensis

 • Werticilioza ziemniaka

  Werticilioza ziemniaka

  Verticillium albo-atrum

 • Brunatna plamistość liści pomidora

  Brunatna plamistość liści pomidora

  Fulvia fulva

 • Zgnilizna pierścieniowa

  Zgnilizna pierścieniowa

  Phytophthora parasitica

 • Głownia pyląca jęczmienia

  Głownia pyląca jęczmienia

  Ustilago nuda

 • Głownia pyląca owsa

  Głownia pyląca owsa

  Ustilago avenae

 • Głownia pyląca pszenicy

  Głownia pyląca pszenicy

  Ustilago tritici

 • Głownia zwarta owsa

  Głownia zwarta owsa

  Ustilago levis

 • Głownia źdźbłowa żyta

  Głownia źdźbłowa żyta

  Urocystis occulta

 • Brunatna plamistość liści zbóż

  Brunatna plamistość liści zbóż

  Pyrenophora tritici-repentis

 • Choroba nowin

  Choroba nowin

  Choroba nowin

 • Czerń zbóż

  Czerń zbóż

  Cladosporium herbarum

 • Łamliwość podstawy źdźbła zbóż

  Łamliwość podstawy źdźbła zbóż

  Tapesia yallundae

 • Mozaika pszenicy ozimej

  Mozaika pszenicy ozimej

  Psammotettix alienus

 • Ostra plamistość oczkowa zbóż

  Ostra plamistość oczkowa zbóż

  Ceratobasidium cereale

 • Pałecznica zbóż

  Pałecznica zbóż

  Typhula incarnata

 • Pasiastość liści jęczmienia

  Pasiastość liści jęczmienia

  Drechslera graminea

 • Plamistość siatkowa jęczmienia

  Plamistość siatkowa jęczmienia

  Pyrenophora teres

 • Pleśń śniegowa zbóż

  Pleśń śniegowa zbóż

  Monographella nivalis

 • Rdza brunatna pszenicy

  Rdza brunatna pszenicy

  Puccinia triticina

 • Rdza brunatna żyta

  Rdza brunatna żyta

  Puccinia dispersa

 • Rdza karłowa jęczmienia

  Rdza karłowa jęczmienia

  Puccinia hordei

 • Rdza koronowa owsa

  Rdza koronowa owsa

  Puccinia coronata

 • Rdza żółta zbóż

  Rdza żółta zbóż

  Puccinia striiformis

 • Rdza źdźbłowa zbóż

  Rdza źdźbłowa zbóż

  Puccinia graminis

 • Septorioza liści pszenicy

  Septorioza liści pszenicy

  Mycosphaerella graminicola

 • Septorioza paskowana liści pszenicy

  Septorioza paskowana liści pszenicy

  Septoria tritici

 • Septorioza plew pszenicy

  Septorioza plew pszenicy

  Phaeosphaeria nodorum

 • Śnieć gładka pszenicy

  Śnieć gładka pszenicy

  Tilletia laevis

 • Śnieć karłowa pszenicy

  Śnieć karłowa pszenicy

  Tilletia controversa

 • Zgorzel siewek

  Zgorzel siewek

  Phythium ultimum

 • Zaraza ogniowa

  Zaraza ogniowa

  Erwinia amylovora

 • Septorioza

  Septorioza

  Septoria

 • Rdza

  Rdza

  Uredinales

 • Rak drzew owocowych

  Rak drzew owocowych

  Nectria galligena

 • Pleśń śniegowa

  Pleśń śniegowa

  Microdochium nivale

 • Plamistość liści

  Plamistość liści

  Colletotrichum gloeosporioides

 • Parch jabłoni

  Parch jabłoni

  Venturia inaequalis

 • Osutka

  Osutka

  Lophodermium

 • Monilioza

  Monilioza

  Monilia coryli

 • Mączniak rzekomy

  Mączniak rzekomy

  Perenospora

 • Mączniak prawdziwy

  Mączniak prawdziwy

  Erysiphales

 • Mączniak jabłoni

  Mączniak jabłoni

  Podosphaera leucotricha

 • Kędzierzawość liści brzoskwini

  Kędzierzawość liści brzoskwini

  Taphrina deformans

 • Fytoftoroza

  Fytoftoroza

  Phytophthora

 • Dziurkowatość liści drzew pestkowych

  Dziurkowatość liści drzew pestkowych

  Carpophilum

 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych

  Drobna plamistość liści drzew pestkowych

  Blumeriella jaapi

 • Czarna plamistość róży

  Czarna plamistość róży

  Diplocarpon rosae

 • Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

  Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

  Sclerotinia fructigena

 • Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

  Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

  Monilinia laxa

 • Brunatna plamistość liści

  Brunatna plamistość liści

  Ramularia beticola

 • Bielik krzyżowych

  Bielik krzyżowych

  Albugo candida

 • Biała plamistość liści truskawki

  Biała plamistość liści truskawki

  Mycosphaerella fragariae

 • Biała plamistość liści gruszy

  Biała plamistość liści gruszy

  Mycosphaerella pyri

 • Czerń krzyżowych

  Czerń krzyżowych

  Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola

 • Alternarioza pomidora

  Alternarioza pomidora

  Alternaria solani

 • Gorzka zgnilizna jabłek

  Gorzka zgnilizna jabłek

  Gloeosporium album

 • Sucha zgnilizna

  Sucha zgnilizna

  Lecanicillium

 • Alternarioza naci marchwi

  Alternarioza naci marchwi

  Alternaria dauci

 • Zgnilizna twardzikowa

  Zgnilizna twardzikowa

  Sclerotinia sclerotiorum

 • Zamieranie pędów

  Zamieranie pędów

  Didymella applanata

 • Mączniak rzekomy cebuli

  Mączniak rzekomy cebuli

  Downy mildew

 • Mokra zgnilizna gruszek

  Mokra zgnilizna gruszek

  Penicillium expansum

 • Gorzka zgnilizna gruszek

  Gorzka zgnilizna gruszek

  Pezicula alba

 • Parch dyniowatych

  Parch dyniowatych

  Cladosporium

 • Chwościk marchwi

  Chwościk marchwi

  Deuteromycotina

 • Opadzina liści porzeczki

  Opadzina liści porzeczki

  Drepanopeziza ribis

 • Rdza wejmutkowo-porzeczkowa

  Rdza wejmutkowo-porzeczkowa

  Cronartium ribicola

 • Biała plamistość liści porzeczki i agrestu

  Biała plamistość liści porzeczki i agrestu

  Mycosphaerella ribis

 • Czarna plamistość agrestu

  Czarna plamistość agrestu

  Alternaria alternata

 • Askochytoza

  Askochytoza

  Ascochyta

 • Zgorzel zgnilakowa

  Zgorzel zgnilakowa

  Pythium ultimum

 • Gorzka zgnilizna wiśni

  Gorzka zgnilizna wiśni

  Glomerella cingulata

 • Sucha zgnilizna kapustnych

  Sucha zgnilizna kapustnych

  Phoma lingam

 • Amerykański mączniak porzeczki

  Amerykański mączniak porzeczki

  Sphaerotheca morsuvae

 • Amerykański mączniak agrestu

  Amerykański mączniak agrestu

  Sphaerotheca mors-uvae

 • Mączniak prawdziwy buraka

  Mączniak prawdziwy buraka

  Erysiphe betae

 • Mączniak rzekomy chmielu

  Mączniak rzekomy chmielu

  Pseudoperonospora humuli

 • Bakteryjna kanciasta plamistość

  Bakteryjna kanciasta plamistość

  Pseudomonas lachrymans

 • Drobna plamistość liści kukurydzy

  Drobna plamistość liści kukurydzy

  Kabatiella zeae

 • Rdza szparaga

  Rdza szparaga

  Puccinia asparagi

 • Purpurowa plamistość pędów

  Purpurowa plamistość pędów

  Stemfylioza

 • Rizoktonioza ziemniaka

  Rizoktonioza ziemniaka

  Rizoctonia solani

 • Mączniak rzekomy dyniowatych

  Mączniak rzekomy dyniowatych

  Pseudoperonospora cubensis

 • Rdza buraka

  Rdza buraka

  Uromyces betae

 • Czekoladowa plamistość bobiku

  Czekoladowa plamistość bobiku

  Botrytis fabae

 • Mączniak prawdziwy baldaszkowatych

  Mączniak prawdziwy baldaszkowatych

  Erysiphe heraclei

 • Septorioza selera

  Septorioza selera

  Septoria apiicola

 • Antraknoza fasoli

  Antraknoza fasoli

  Colletotrichum lindemuthianum

 • Askochytoza grochu

  Askochytoza grochu

  Ascochyta pisi

 • Czerwona plamistość liści truskawki

  Czerwona plamistość liści truskawki

  Diplocarpon earliana

 • Parch srebrzysty

  Parch srebrzysty

  Helminthosporium solani

 • Fomoza ziemniaka (gangrena)

  Fomoza ziemniaka (gangrena)

  Phoma exigua

 • Głownia kukurydzy

  Głownia kukurydzy

  Ustilago maydis

 • Rdza pora

  Rdza pora

  Puccinia porri

 • Alternarioza cebuli i pora

  Alternarioza cebuli i pora

  Alternaria porri

 • Ramularia

  Ramularia

  Ramularia pusilla

 • Rak bakteryjny drzew pestkowych

  Rak bakteryjny drzew pestkowych

  Pseudomonas syringae

 • Bakterioza obwódkowa

  Bakterioza obwódkowa

  Pseudomonas phaseolicola

 • Zgorzel kory

  Zgorzel kory

  Pezicula malicorticis

 • Leukostomoza

  Leukostomoza

  Leucostoma cincta

 • Cylindrosporioza

  Cylindrosporioza

  Pyrenopeziza brassica

 • Fuzarioza kolb kukurydzy

  Fuzarioza kolb kukurydzy

  Fusarium spp.

 • Rdza kukurydzy

  Rdza kukurydzy

  Puccinia sorghi

 • Zgnilizna szyjki cebuli

  Zgnilizna szyjki cebuli

  Botrytis aclada

 • Rizoktonioza

  Rizoktonioza

  Rhizoctonia spp