Komosa wielonasienna (żminda biała)
Chenopodium polyspermum

Gatunek rośliny należącej do rodziny komosowatych. W Polsce pospolity. Roślina jednoroczna, jara, wschodząca wiosną. Rośnie na polach, ogrodach, przydrożach, brzegach rzek, nieużytkach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste mady rzeczne. Chwast segetalny.

Najczęściej zachwaszcza uprawy roślin okopowych, pojawia się także w zbożach jarych i warzywach; słabo w zbożach ozimych. 

Osiąga wysokość od 15 do 50 cm. Łodyga jest rozgałęziona, wyprostowana, 4-kanciasta, zielona, czerwonawo nabiegła. Liście są cienkie, jajowato-podługowate, całobrzegie, zaostrzone, osadzone na ogonkach i lekko błyszczące. Kwiaty są zebrane w kłębik, wiechowato rozgałęziony, ulistniony lub słabo ulistniony. Mają barwę zieloną lub jasnoczerwoną. Owoc to drobne orzeszki, soczewkowato spłaszczone. Nasiona są kuliste, silnie spłaszczone, szaroczarne. Korzenie są palowe i mocne. Komosa wielonasienna kwitnie od VI do IX.

Cechy charakterystyczne:
- łatwo pomylić z komosą białą; komosa wielonasienna ma całobrzegie, niemączyste liście

Ciekawostki:
- inna nazwa – żminda biała.