Sorgo alpejskie
Sorghum halpense

To jedna z najstarszych roślin uprawnych, obejmuje kilkadziesiąt taksonów. Pod względem powierzchni uprawy na świecie zajmuje piąte miejsce po pszenicy, ryżu, kukurydzy i jęczmieniu. Naturalnie występuje w pasie obejmującym Afrykę równikową, środkową Amerykę, Indie oraz południowo-wschodnią Azję. Ogółem istnieje około 30 gatunków należących do rodzaju sorgo.