Beli drvotočac
Zeuzera pyrina

Ozbiljnost napada ove štetočine varira sa starošću zasada . U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo .
Trogodišnja stabla mogu izgubiti deo strukture pa tako napadnuta postaju ekstremno osetljiva na vetar .
Stara stabla su teško oštećena posebno u suvim godinama iu uslovima suvog tla .
Zdrava stabla bolje podnose napad ove štetočine .
Stabla onemoćala napadom belog drvotočca često napadaju ostale štetočine kao što su jabukovo staklokrilac ( Sinanthedon miopaeformis Borch . ).
Napadnute grančice se suše na delovima iznad bušotina . Izlazni otvor gusenice često prelazi prečnik od 1 cm . Kroz njega izlazi piljevina. Smatra se da gusenice izlučuju i neke za drveće otrovne materije .

Učinkovnost na