Crna šljivina osa
Hoplocampa minuta

Larva izgriza tkivo ploda i prelazi iz jednog u drugi plod tako da jedna gusenica napadne 4-5 plodova . Za 2-3 nedelje  završava svoj razvoj te ili padne zajedno sa plodićem, u kojem se nalazi, na zemlju ili se na zemljište spušta po niti . Zavlači se u zemljište gde prezimljava  na dubini oko 10 cm. Pravi tanku čauru na koju prilepljuju čestice zemlje i peska. Na proleće se pretvaraju u lutke i imago .