Decis 2,5 ECRegistracija je istekla
BAYER - Insekticid
321-01-01410/2011-11

Decis 2,5 EC je insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata

NAČIN DELOVANJA:
Aktivnu materiju preparata Decis 2,5 EC deltametrin odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Deltametrin ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Decis 2,5 EC se koristi u:
1) Zasadu jabuke za suzbijanje:
a) jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
b) biljnih vaši (Aphididae), jabukine lisne ose (Hoplocampa testudinea), minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), minera tačkastih, mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
2) Zasadu kruške za suzbijanje:
a) obične kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha;
b) kruškine ose (Hoplocampa brevis) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha;
c) pepeljaste kruškine vaši (Dysaphis pyri) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha;
3) Zasadu breskve za suzbijanje:
a) biljnih vaši (Aphididae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
b) breskvinog smotavca (Cydia molesta), u koncentraciji 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
4) Zasadu šljive za suzbijanje:
- žute šljivine ose (Hoplocampa flava), crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i biljnih vaši (Aphididae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode od 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
5) Zasadu trešnje za suzbijanje:
a) biljnih vaši (Aphididae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2),
b) trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
6) Zasadu višnje za suzbijanje:
a) trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
b) biljnih vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml na 100 m2) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
7) Zasadu masline za suzbijanje: maslinine muve (Dacus/Prays oleae) u koncentraciji 0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
8) Zasadu vinove loze za suzbijanje: žutog grozdovog moljca (Eupoecillia/Clysia ambiguella) i pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia/ Polychrosis botrana), u koncentraciji:
- 0,03-0,04 % (3-4 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), za suzbijanje prve generacije,
- 0,05-0,07 % (5-7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), za suzbijanje druge generacije;
9) U zasadima šuma za suzbijanje:
- ose hrastovog lišća (Apotimus spp.), malog mrazovca (Cheimatobia/Operophtera brumata), žutotrbe (Euproctis chrysorrhoea), velikog mrazovca (Hibernia/Erranis defoliaria), gubara (Lymantria dispar) i zelenog hrastovog savijača (Tortrix viridiana), tretiranjem:
a) sa zemlje, u količini 0,4 l/ha i dodatak 10 l/ha nafte (D1) (40 ml u 1 l nafte na 100 m2) i
b) iz vazduhoplova, u količini 0,2 l /ha i dodatak 2,8 l/ha nafte (D1);
10) Zasadu hmelja za suzbijanje: vaši hmelja (Phorodon humuli), u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 ml u 10 l vode) i utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2);
11) Usevima strnih žita za suzbijanje: biljnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);
12) Usevu kukuruza za suzbijanje: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u količini 0,4 - 0,5 l/ha (4-5 ml na 100 m2) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);
13) Usevu krompira za suzbijanje:
a) breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2),
b) krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,3 l/ha (3 ml u 10 l vode) i utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);
14) Usevu paradajza za suzbijanje:
a) breskvine lisne vaši (Myzus persicae) u količini primene od 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml na 100 m2) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2),
b) bele mušice - leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji od 0,05 % (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), uz dodatak nekog okvašivača;
15) Usevu uljane repice za suzbijanje repičine lisne ose (Athalia colibri) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini primene od 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);
16) Usevu duvana za suzbijanje: podgrizajućih sovica (Agrotis spp.), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini primene od 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);
17) Usevu krastavca za suzbijanje bele mušice
- leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) i utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) uz dodatak nekog okvašivača.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
- ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i preparatima na bazi sumpora, tiofanata, i azinfos-metila;
- pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

NAPOMENE:
- kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče;
- pri suzbijanju štetočina iz reda Lepidoptera, preparat primeniti na početku piljenja gusenica;
- pri suzbijanju lisnih vaši, tretirati na početku formiranja kolonija.
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima:
- površine koje se tretiraju, moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda;
- utrošak vode od 50 - 100 l/ha;
- brzina vetra pri tretiranju ne sme da bude veća od 2 m/s.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00 - 07
Cherries0 - 00 - 014
Corn, maize0 - 00.4 - 0.5-
Cucumbers0 - 00 - 07
Hops0 - 00 - 014
Olives0 - 00 - 028
Peaches0 - 00 - 014
Pears0 - 00 - 07
Plums0 - 00 - 014
Potatoes0 - 00.3 - 0.57
Spring barley0 - 00.2 - 0.335
Spring oats0 - 00.2 - 0.335
Spring rape0 - 00.2 - 0.342
Spring rye0 - 00.2 - 0.335
Spring triticale0 - 00.2 - 0.335
Spring wheat0 - 00.2 - 0.335
Tobacco0 - 00.2 - 0.328
Tomatoes0 - 00.3 - 0.57
Vines0 - 00 - 021
Winter barley0 - 00.2 - 0.335
Winter oats0 - 00.2 - 0.335
Winter rape0 - 00.2 - 0.342
Winter rye0 - 00.2 - 0.335
Winter triticale0 - 00.2 - 0.335
Winter wheat0 - 00.2 - 0.335