Kruškina osa
Hoplocampa brevis

Pagusenice se ubušuju u plodić obično pa to mesto pocrni. U plod ulaze direktno pa na površini ploda nema hodnika . Nakon ulaza kreće se prema središtu ploda i izgriza semenke . Može napasti i drugi plod . Šteta se ogleda u prevremenom opadanju plodova .

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Razmnožava se partenogenetski pa se mužjaci retko pojavljuju. Jedna ženka može odložiti tridesetak jaja. Razvoj jaja traje 10 do 13 dana. Iz jaja se razvija pagusjenica čiji razvoj traje dvadesetak dana. Mlade pagusjenice se ubušuju u plodiće. Nakon hranjenja, pada na zemljište gde se ukopava par centimetara u dubinu. Tu se zaprede u svilenkast kokon i prezimljava do februara. Odrasli oblici se pojavljuju krajem marta, početkom aprila. Let traje 4-20 dana. Nakon leta, ženka odlaže jaja.