Lukova muva
Delia antiqua

Prvi znak napada lukove muve je uvenuće biljaka luka. Listovi postaju žuti i mlitavi. Larve lukove muve su glavne štetočine mladog luka i mogu u potpunosti uništiti usev. Glavice su takođe napadnute sa donje strane. Štete su uvećavaju kada se na napadnutim glavicama luka pojavi trulež. Suzbijanje je efikasno kada se izvodi pre piljenja i ubušivanja larvi.
Suzbijanje lukove muve je obavezna mera jer se skoro redovna javlja.